BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Purgał-Popiela Joanna (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Modern Forms of Expatriation in Developing Companies on International Markets
Współczesne formy ekspatriacji w rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 6, s. 37-52, tab., bibliogr. 21 poz.
Human Resource Management
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Rynki międzynarodowe, Ekspat
Enterprise development, International market, Expatriate
Note
summ., streszcz.
Abstract
W procesie umiędzynarodowienia działalności firmy, począwszy od ulokowania za granicą jednostek odpowiedzialnych za sprzedaż, ekspatriacja staje się bardzo istotnym narzędziem w zakresie rozwoju organizacji na nowych rynkach i jej pracowników, dyfuzji wiedzy, sprawowania kontroli, utrzymania wewnętrznej spójności, etc. Niemniej jej tradycyjną - długoterminową postać coraz częściej zastępują rozwiązania alternatywne. Celem artykułu jest zatem ukazanie klasycznych i niestandardowych form ekspatriacji stosowanych współcześnie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach zagranicznych w kontekście zmieniającej się orientacji strategicznej, odzwierciedlającej perspektywę organizacji jako całości. (abstrakt oryginalny)

Expatriation is becoming very a very important tool in the area of the development of organizations on new markets as well as of its employees, the diffusion of know-how, exerting control, maintaining internal cohesion, etc., in the process of internationalization of company operations, starting with the placement of sales units abroad. Nevertheless, its traditional, long-term form is even more frequently being replaced by alternative solutions. Thus, the goal of this article is showing classic and nonstandard forms of expatriation as applied in today's companies operating on foreign markets in the context of changing strategic orientations, reflecting the perspective of the organization as a whole. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartlett C.A., Goshal S., and Birkinshaw J., Editors (2004), Transnational Management: Text, Cases, and Reading in Cross-border Management, Irwin, Boston.
 2. Bonache J., Brewster C., and Suutari V. (2001), "Expatriation: A Developing Research Agenda", Thunderbird International Business Review, No. 43 (1).
 3. Collings D.G. and Scullion H. (2007), "Global Staffing and the Multinational Enterprise", in J. Storey (Editor), Human Resource Management: A Critical Text, Thomson Learning, London.
 4. Currie G. and Kerrin M. (2003), "Human Resource Management and Knowledge Management: Enhancing Knowledge Sharing in a Pharmaceutical Company", International Journal of Human Resource Management, No. 14 (6).
 5. Dowling P.J., Festing M., and Engle A. (2008), International Human Resource Management, Fifth Edition, Thomson Learning, London.
 6. Employment Practices of MNCs in Organizational Context: A Large-Scale Survey (2007), INTREPID Research Group, Leicester Business School / Warwick Business School / King's College, London.
 7. Harzing A.W. and Sorge A.M. (2003), "The Relative Impact of Country-of-Origin and Universal Contingencies on Internationalization Strategies and Corporate Control in Multinational Enterprises: World-wide and European Perspectives", Organization Studies, No. 24.
 8. Hofstede G. and Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje [Cultures and organizations], PWE, Warsaw.
 9. Koźmiński A.K. (1999), Zarządzanie międzynarodowe: konkurencja w klasie światowej [International management: World class competition], PWE, Warsaw.
 10. Lubatkin M., Calori R., Very P., and Veiga J.F. (1998), "Managing Mergers Across Borders: A Two Nation Exploration of a Nationally Bound Administrative Heritage", Organization Science, No. 9.
 11. Mayerhofer H., Hartmann L.C., Michelitsch-Riedl G., and Kollinger I. (2004), "Flexpatriate Assignments: A Neglected Issue in Global Staffing", International Journal of Human Resource Management, No. 5 (8).
 12. Mead R. and Andrews T.G. (2011), Zarządzanie międzynarodowe [International management], Wolters Kluwer Publishers - Business, Warsaw.
 13. Perkins S.J. (1997), Globalization - The People Dimension: Human Resource Strategies for Global Expansion, Kogan Page, London.
 14. Pocztowski A., Editor (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [International human resource management], Oficyna Ekonomiczna [Economic Publishers], Cracow.
 15. Reiche B.S. (2006), "The Inpatriate Experience in Multinational Corporations: An Exploratory Case Study in German", International Journal of Human Resource Management, No. 19 (9).
 16. Rozkwitalska M. (2011), Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych [Barriers in inter-cultural management: The perspective of foreign branch offices of transnational corporations], Wolters Kluwer Publishing House - Business, Warsaw.
 17. Rymarczyk J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa [Company internationalization], PWE, Warsaw.
 18. Starr T.L. (2009), "Repatriation and Short-Term Assignments: An Exploration into Expectations, Change and Dilemmas", International Journal of Human Resource Management, No. 20 (2).
 19. Starr T.L. and Currie G. (2009), "Out of Sight but Still in the Picture: Short-Term International Assignments and the Influential Role of Family," International Journal of Human Resource Management, No. 20 (6).
 20. "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego" [Expatriate management from the perspective of international company stakeholders], unpublished report on chartered research by the Chair of Human Capital Management (KZKL) of the Cracow University of Economics, Cracow, 2011.
 21. "Zarządzanie grupą 'expatriates' w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych" [Managing the expatriate group in companies active on international markets], unpublished report on chartered research by the Chair of Human Capital Management (KZKL) of the Cracow University of Economics, Cracow, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu