BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raźniewski Karol (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Study into Efficiency in the Process of Expatriate Management in Poland : Research Communiqué
Badanie efektywności w procesie zarządzania ekspatriacją w Polsce - komunikat z badań
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 6, s. 104-113, bibliogr. 3 poz.
Human Resource Management
Keyword
Efektywność, Badanie efektywności, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Ekspat
Effectiveness, Research efficiency, Human Capital Management, Expatriate
Note
summ., streszcz.
Abstract
Badania efektywności procesu zarządzania ekspatriacją wydają się być jednym z najtrudniejszych elementów tego zjawiska. Niezwykle rzadko polskie podmioty dokonują samodzielnego ustalania obowiązujących polityk i procedur w dziedzinie ekspatriacji, a tym samym nie mają istotnego wpływu na zakres badań efektywności tych procesów. Niemniej w przeprowadzonych w latach 2009-2012 badaniach udało się dokonać analizy tego zjawiska w Polsce. Badanie obejmowało także procedury kontroli efektywności w ekspatriacji stosowane przez te przedsiębiorstwa. Przebadanych zostało 76 podmiotów, w większości powiązanych z kapitałem zagranicznym, które w swojej działalności wykorzystują ekspatriację, tzn. wysyłają swoich pracownika za granicę lub przyjmują zagranicznych pracowników do Polski. Uzyskane wyniki przedstawione w niniejszym opracowaniu pozwalają na dokonanie ogólnej oceny stanu zarządzania ekspatriacją w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Effectiveness measures of the expatriate management process seems to be one of the most difficult elements of the phenomenon. It is extremely rare that Polish entities independently establish obligatory policies and procedures in the realm of expatriation. Thus, they have no significant impact on the scope of research into the efficiency of this process. Nevertheless, research conducted over the years 2009-2012 made it possible to analyze this phenomenon in Poland. The study also encompassed procedures for monitoring the efficiency of expatriation as applied by the companies. Seventy-six entities were studied. Most were tied with foreign capital. They use expatriation in their activities-i.e. they send their workers abroad or take in foreign workers in Poland. The results presented in this paper make possible a general assessment of the state of expatriate management in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brewster C. (1990), "Managing Expatriates", International Journal of Manpower, Vol. 9, No. 2.
  2. Global Mobility Effectiveness Survey (2009), Ernst & Young, [www.ey.com].
  3. Selmer J. (2000), "Usage of Corporate Career Development Activities by Expatriate Managers and the Extent of Their International Adjustment", International Journal of Corporate Management, Vol. 10, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu