BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feher Zsolt (Assessment Systems International), Furez Gabor (Assessment Systems International)
Title
Relacje międzykulturowe : jak skutecznie komunikować się z top menedżerami w Europie Środkowej i Wschodniej?
Source
Personel i Zarządzanie, 2012, nr 12, s. 38-42, tab.
Keyword
Kultura, Kulturowe aspekty komunikowania, Kulturowe uwarunkowania biznesu, Organizacje wielokulturowe, Komunikowanie w biznesie, Komunikowanie w przedsiębiorstwie
Culture, Cultural aspects of communication, Cultural determinants of business, Intercultural organisation, Business communication, Communication in organisation
Abstract
Państwa wschodniej i środkowej Europy często uznawane są za bardzo podobne w dyskursie ekonomicznym, gdyż łączy je historia XX wieku. Jednak między pochodzącymi z nich top menedżerami widać wiele różnic. Co ich łączy, a co dzieli? Jak przygotować się do komunikacji z nimi? (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu