BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiklicki Marek (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Partycypacyjny sposób podejmowania decyzji w japońskich przedsiębiorstwach
Source
Problemy Jakości, 2004, nr 11, s. 39-41, rys., fot., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Podejmowanie decyzji, Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, Zarządzanie partycypacyjne
Decision making, Decision-making process in the enterprise, Participative management
Abstract
W artykule przedstawiono, stosowaną w japońskich przedsiębiorstwach, metodę ringi, polegająca na włączeniu pracowników w proces decyzyjny. Omówiono zalety i wady tego sposobu podejmowania decyzji oraz porównano metodę ringi z jej amerykańską modyfikacją - podejściem catchball.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Akao Y. (1991), Hoshin Kanri. Policy Deployment for Successful TQM, Productivity Press, Inc., Cambridge.
  2. Ala M., Cordeiro W.P. (1999), Can We Lean Management Techniques From the Japanese Ringi Process?, "Business Forum", Winter, vol. 24, Nos.1,2.
  3. Bechtell M.L. (1995), Management Compass. Steering the Corporation Using Hoshin Planning, AMA Membership Publications Division, New York.
  4. Campbell S. (1997), Focusing and aligning hospitals through hoshin planning, "Health Care Strategic Management", February.
  5. Ćwiklicki M. (2000), Łap piłkę czyli o korzyściach z uzgadniania strategii z pracownikami, "Personel", 1-31 lipca.
  6. Hasegawa K. (1987), Japanese-Style Management: An Insider's Analysis, wyd. Kodansha America.
  7. Martyniak Z. (2002), Historia myśli organizatorskiej. Wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  8. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
  9. Wasilewski L. (1992), Japońskie techniki zarządzania, Wyd. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu