BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziewulak Dobromir (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich
E-learning in Selected European Countries
Source
Analizy BAS, 2012, nr 18 (85), 11 s.
Keyword
Zdalne nauczanie, Uczenie się, Zarządzanie oświatą
e-learning, Studying, Management in education
Note
summ., streszcz.
Country
Europa
Europe
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zagadnienie dotyczące kształcenia na odległość w wybranych państwach europejskich. W artykule zaprezentowana podstawowe definicje i synonimy tytułowego pojęcia. Przedstawiono syntetyczną informację o aktualnym stanie i problemach kształcenia na odległość w następujących państwach: Polska, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania. (abstrakt oryginalny)

The article looks at the development of e-learning in Czech Republic, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Spain and Sweden. It begins with a brief overview of the definitions, history, advantages, as well and various approaches to e-learning services. Next, the author looks at the legal frameworks and challenges facing e-learn­ing in the countries under review. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Juszczyk, Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Warszawa 2002, s. 124.
  2. M.J. Kubiak, Wirtualna edukacja, Warszawa 2000, s. 11.
  3. Dėl Lietuvių Kalbos Informacinėje Visuomenėje 2007-2010 Metų Programos Patvirtinimo; http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=355421.
  4. "E-learning - nowe aspekty", materiały z II ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 14-15 września 2010, SBP 2011, s. 85-96.
Cited by
Show
ISSN
1899-1114
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu