BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef
Title
Zintegrowany system zarządzania administracją publiczną
Integrated Public Administration Management System
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 105-113, rys.
Keyword
Administracja publiczna, Zintegrowane systemy zarządzania, Jakość, Zarządzanie jakością, Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Etyka
Public administration, Integrated Management System, Quality, Quality management, Knowledge, Knowledge management, Ethics
Note
summ.
Abstract
Coraz więcej instytucji administracji publicznych stara się wdrożyć systemy zarządzania jakością jako podstawowe w dalszych procesach integracyjnych, obejmujące zagadnienia odpowiadające specyfice danej instytucji i sektora, w którym działają te instytucje, często opierając się również na szczegółowych aktach prawnych i normatywnych. (...) Początkowo systemowe podejście do zagadnień jakości opierało się na normach ISO serii 9000. Coraz częściej jednak jest to system szerszy. Obejmujący także inne sfery zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzanie wiedzą i etyką. Mówi się więc o zintegrowanych systemach zarządzania w administracji publicznej, także tej na szczeblu lokalnym (gminnym). (fragment tekstu)

In a paper there are selected aspects of integrated management system in public administration presented. In turn systems of quality management, knowledge management and ethics management are well discussed in the article too. Finally, the idea of integration of different management's systems into one integrated system, that strongly brings up efficiency and proficiency of public administration management, has been presented. The results are shown in graphical and descriptive form. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Białowąs P., Przesłanki koncepcji kompleksowego zarządzania jakością, w: Zarządzanie jakością i środowiskiem, red. T. Borys, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
  2. Davenport T., Prusak L.: Working knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
  3. Druckner P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Biblioteka Nowoczesności, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
  4. Frąś J., Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  5. Kasprowicz E., Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa 2003.
  6. Opolski K., Dylematy wdrażania systemu jakości w administracji publicznej, Jakość w administracji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi, Łódź 2001.
  7. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  8. Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą jako narzędzie doskonalenia jakości, "Problemy Jakości" 1999, nr 8.
  9. Wiśniewska M., Normy ISO serii 9000:2000. Wymagania, analiza, wdrażanie, ODDK, Gdańsk 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu