BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepkowska Malwina
Title
Uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw rodzinnych
Determinants of Development in Polish Family Business
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 157-165
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorczości
Family-owned business, Enterprise management, Entrepreneurship development
Note
summ.
Abstract
Zainteresowanie problematyką przedsiębiorczości rodzinnej wynika z tego, że podmioty te są ważną częścią systemu gospodarczego, a ich ciągłe funkcjonowanie i odniesiony sukces ma duży wpływ na stabilność i efektywność gospodarki, zarówno w wymiarze krajowym jak i globalnym. (fragment tekstu)

In this article have been presented a part conclusion gathered during literature researches of development in family business. The meaning of family business in economies of the EU and the USA is very large. They constitute from about 45% to 90% of all companies. In Poland family business developed and gathered significance from the beginning of 1990s. Nowadays the majorities of the family companies in Poland belongs to SM sectors and have strong impact on polish economy. The work describes a specific character of the family companies, their classification and analyses the most important problems of succession. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Donckels R., Fröhlich E., Are Family Business Really Different? "Family Business Review" 1991, IV(2)/1991, s. 149-160, za J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 2. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
 3. Frishoff P.A., Understanding Family Business: What is a Family Business? Oregon State University, Austin Business Family Program, 15 April 1995, www.frishoffbus.orst.edu.
 4. Jaffe D.T., Working With Ones You Love: Conflict Resolution and Problem Solving Strategies for a Successful Business, Berkeley, CA, Conari 1990, s. 27, za J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 5. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 6. Lloret J.T., Od przedsiębiorstwa rodzinnego do rodziny przedsiębiorczej, www.biznesrodzinny.pl, 2006.
 7. Łuczak T., Rola małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Nowe pogranicze Europy. Litwa, Łotwa, Estonia, red. E. Reichmann, AGH, PWE, Warszawa 2003.
 8. Safin K., Przedsiębiorstwo rodzinne - ujęcie modelowe, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 800, Wrocław 1998.
 9. Sulkowski Ł., Punkty krytyczne w rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego, w: Zmiana warunkiem sukcesu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1054, Wrocław 2004.
 10. Sułkowski Ł., Marjański A., Determinanty przedsiębiorczości w biznesach rodzinnych - badania empiryczne, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1116, Wrocław 2006.
 11. Sułkowski Ł., Przedsiębiorczość w firmach rodzinnych, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1030, Wrocław 2004.
 12. Zasoby Internetu: www.biznesrodzinny.pl
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu