BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda
Title
Dylematy pomiaru wartości małego przedsiębiorstwa
Dilemma die Wertmessung der Kleiunternehmen
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 237-247, rys., tab.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Rentowność kapitału własnego, System informacyjny przedsiębiorstwa
Small business, Enterprise value, Valuation of the company, Return on equity (ROE), Information system of enterprises
Note
Zsfg.
Abstract
Omówiono problem pomiaru wartości przedsiębiorstwa jako podstawy zarządzania ukierunkowanej na maksymalizację bogactwa dla właściciela. Opisano także ograniczenia systemu informacyjnego małego przedsiębiorstwa występujące przy obliczaniu rentowności kapitału. Przedstawiono propozycje szacowania kosztu kapitału w małym przedsiębiorstwie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Benninga S.Z., Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, WIG-Press, Warszawa 2000.
  2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 1997.
  3. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
  4. Martyniuk-Kwiatkowskiej O., Koncepcja audytu wewnętrznego w małym przedsiębiorstwie, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Sopot 2006.
  5. Mikołajek-Gocejna M., Podstawy koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa, http://www.sgh.waw.pl/kated17/kzp/dydaktyczna/wykladl/VBM%20-%20teoria.ppt#256,l.
  6. Osipowicz M., Fundusze unijne a zapotrzebowanie małych firm na rachunkowość, w: Zarządzanie finansami. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński (w druku).
  7. Velthuis L.J., Wesner P., Value Based Management. Bewertung, Performancemessung und Managemententlohnung mit ERIC(r), Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2005.
  8. Wyszyńska-Коcik В., Wpływ formy ewidencji księgowej na zarządzanie małymi przedsiębiorstwami, w: Rachunkowość a integrowane zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Nowak, A. Kaszuba-Perz, Rzeszów 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu