BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemiec Andrzej
Title
Wady i zalety wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Pros and Cons of Discounted Cash Flows Method Valuation
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 12, s. 249-259, tab.
Keyword
Metody wyceny przedsiębiorstwa, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych
Business valuation method, Discounted cash flow (DCF)
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zalet i wad wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz ograniczeń tej klasycznej grupy metody wyceny. (fragment tekstu)

In this article are presented pros and cons of discounted cash flows method valuation. In summary pros overweighs cons. Cons are more less technical difficulties connected to forecast of large number of input data. There is only one important disadvantage of discounted cash flows method - static character of input data. Solution of this problem is to use additionally expansible techniques to discounted cash flows method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cornell В., Wycena spółek. Metody i narzędzia wyceny, Liber, Warszawa 1999.
  2. D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
  3. Damodaran A., Damodaran on Valuation, John Wiley and Sons, New York 2006.
  4. Donaldson G., Managing Corporate Wealth. The Operation of a Comprehensive Financial Goals System, Praeger, New York 1984, s. 122-123, za D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
  5. Encyklopedia internetowa WIEM, wiem.onet.pl.
  6. Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wyd. "Park", Bielsko-Biała 1992.
  7. Michalski M., Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa 2001.
  8. Mohan N., Ainina M.F., Kaufman D., Winger B.J., Acquisition/Divestiture Valuation Practices in Major U.S. Firms, "Financial Practice and Education" 1991, Spring, s. 73-81.
  9. Rappaport A., Seminar Research on Uniformity, Tulane University, "The Accounting Review" 1965, July, s. 643-648.
  10. Williams J.B., The Theory of Investment Value, Harvard University Press, Cambridge 1938.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu