BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hollstein Christian (Hochschule Anhalt, Bernburg, Germany), Himpel Frank (Hochschule Anhalt, Bernburg, Germany)
Title
Supply Chain Risk Management
Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw
Source
LogForum, 2013, vol. 9, nr 1, s. 21-25, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Elastyczność łańcucha dostaw, Łańcuch dostaw
Risk management, Supply Chain Management (SCM), Supply chain flexibility, Supply chain
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Wstęp: Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw zyskuje coraz większe znaczenie w wielu międzynarodowych branżach. W celu wzmocnienia struktur łańcucha dostaw, procesów i sieci, należy stworzyć odpowiednie potencjały dla zarządzania ryzykiem (skoncentrowane na efektywnej logistyce), a następnie je stosować (koncentrując się na wydajnej logistyce). Katastrofy naturalne, takie jak na przykład ostatnio Fukushima, pokazują jak istotne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem.
Metody: Zestawiając teoretyczno-koncepcyjne założenia z rezultatami emipryczno-indukcyjnymi, można postawić hipotezę, że systemy logistyczne posiadają pozytywny efekt na zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw.
Wyniki i wnioski: Elastyczność i wydajność, jak również redukcja i standaryzacja, są często postrzegane jako elementy konfliktowe. Aczkolwiek, rozważając zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem łańcucha dostaw, czynniki te mogą przyczynić się do wspólnie osiągniętych korzyści, pod warunkiem prawidłowo skonstruowanych systemów logistycznych. (abstrakt oryginalny)

Background: Supply chain risk management increasingly gains prominence in many international industries. In order to strengthen supply chain structures, processes, and networks, adequate potentials for risk management need to be built (focus on effective logistics) and to be utilized (focus on efficient logistics). Natural-based disasters, such as the case of Fukushima, illustrate how crucial risk management is.
Method: By aligning a theoretical-conceptual framework with empirical-inductive findings, it may be hypothesized that logistical systems do have a positive effect on supply chain risk management activities.
Result/conclusion: Flexibility and capacity, as well as redundancy and standardization, are often viewed as being conflictionary. It shows, however, that in the light of supply chain risk management, those factors may yield a common benefit if proper logistics systems are applied. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Böger M., 2010. Gestaltungsansätze und Determinanten des Supply Chain Risk Managements - eine explorative Analyse am Beispiel von Deutschland und den USA, in: Kersten, W. (Hrsg.) Supply Chain, Logistics and Operations Management, Band 1, Josef Eul-Verlag, Lohmar.
  2. Chandrashekar T.S., Narahari Y., 2011, Procurement Network Formation: A Cooperative Game Approach, in: Kempf K. G., Keskinocak P., Uzsoy, R. (Hrsg.):Planning Production and Inventories in the Extended Enterprise - A State of the Art Handbook, Vol. 1, Springer Science+Business Media, New York, 185-206.
  3. Kajüter P., 2007, Risikomanagement in der Supply Chain: Ökonomische, regulatorische und konzeptionelle Grundlagen, in: Vahrenkamp, R., Siepermann, C. (Hrsg.): Risikomanagement in Supply Chains: Gefahren abwehren, Chancen nutzen, Erfolg generieren, Erich Schmidt-Verlag, Berlin, 13-28.
  4. Meierbeck R., 2010, Strategisches Riskomanagement der Beschaffung: Entwicklung eines ganzheitlichen Modells am Beispiel der Automobilindustrie, in: Schlüchtermann, J. (Hrsg): Reihe: Produktionswirtschaft und Industriebetriebslehre, 22. Band, Josef Eul-Verlag, Lohmar.
  5. Norman G., 1979, Economies of Scale, Transport Costs, and Location: Studies in Applied Regional Science Series, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht.
  6. Pfohl H.-C., 2002, Risiken und Chancen: Strategische Analyse in der Supply Chain, in: Pfohl, H.-C. (Hrsg.): Risiko- und Chancenmanagement in der Supply Chain - proaktiv - ganzheitlich - nachhaltig, 20. Band, Erich Schmidt-Verlag, Berlin, 1-58.
  7. Reh D., 2009, Entwicklung einer Methodik zur logistischen Risikoanalyse in Produktionsund Zuliefernetzwerken, Fraunhofer- Verlag, Stuttgart.
  8. Tomlin B., Wang Y., 2012, Operational Strategies for Managing Supply Chain Disruption Risk, In: Kouvelis P., Dong L., Boyabatli O., Li R. (Hrsg.): Handbook of Integrated Risk Management in Global Supply Chains, Wiley and Sons, New Jersey, 79-101.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu