BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryczka Marcin
Title
Ocena celów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i dotychczasowych efektów ich realizacji
Assessment of the Goals and Their Accomplishment Effects to Date for Special Economic Zones in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2009, nr 13, s. 19-32, tab., rys.
Issue title
Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Rozwój gospodarczy, Rozwój przedsiębiorczości
Special economic zones, Economic development, Entrepreneurship development
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, oczekiwań związanych z funkcjonowaniem takich obszarów w naszym kraju oraz porównanie ich z faktycznie osiągniętymi korzyściami. (fragment tekstu)

Special economic zones have been created in Poland since 1995 and their main purpose is to attract foreign direct investments to the least developed regions. Such new investments should have a significant impact on the economic development of the Polish regions, by decreasing in unemployment and increasing the competitiveness of Polish economy. Despite of the evident success, which is a creation of over 140 000 new jobs, other, even more important goals haven't been accomplished. Special economic zones haven't been able to attract investors from high-tech industry sectors and services (in a large scale, of course). The second negative phenomenon is "privilege transfer" from zones located in regions to subzones created near large agglomerations on investors' request. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baj L., Kryzys przydusi inwestycje, "Gazeta Wyborcza" z 24.09.2008.
 2. Chojna J., Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
 3. Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, Uniwersytet Warszawski, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ekspertyzy/inwestycje%20zagraniczne%20dziemianowicz.pdf.
 4. Gryczka M., Rynki zorganizowane (formalne), w: Handel zagraniczny. Wybrane problemy, red. J. Dudziński, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2006.
 5. http://www.gddkia.gov.p1/article/drogi_i_mosty/autostrady//index.php7id_item_tr ee=b56050f 1573f8c 11484235dcb4a72260.
 6. http://www.paiz.gov.pl/index/?id=87db7e7138edb20aec02bb8ca2281 ddO.
 7. http://www.paiz.gov.pl/index/?id=abecl6f483abb4fl810ca029aadf8446.
 8. Masłowski A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze usług w Polsce, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
 9. Palka A., Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski - bariery i możliwości wzrostu, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008, s. 6, http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/INWESTYCJE+ZAGRANICZNE.
 10. Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2007-2008. Raport roczny, red. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
 11. Specjalne strefy ekonomiczne -10 lat w Polsce. Stan prawny na kwiecień 2008, red. T. Galka, Raport PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 12. Zagoździńska I., Podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu