BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janasz Krzysztof
Title
Ryzyko i niepewność w gospodarce - wybrane aspekty teoretyczne
Risk and Uncertainly in Economy - Choosen Theoretical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2009, nr 14, s. 87-98, tab.
Issue title
Wybrane problemy polityki makroekonomicznej
Keyword
Ryzyko, Niepewność, Niepewność w gospodarce, Terminologia ekonomiczna
Risk, Uncertainty, Uncertainty in the economy, Economic terminology
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane pojęcia i klasyfikacje terminów ryzyko i niepewność. Celem jest także przybliżenie podstawowych zbieżności w definicjach obu terminów, ponieważ odgrywają one niezwykle ważną rolę w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym w gospodarce. (fragment tekstu)

The main subject of the article is a risk and an uncertainly in economy and its theoretical aspects. Both factors are present in all activities of the mankind if we are unable to control or precisely foresee the future. Theoreticians and practitioners have various approaches to risk and uncertainly. Risk is the state which should be acknowledged when running a business. The each investor or manager must try to predict the future and forget about the past. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernstein P.L., Przeciw Bogom. Niezwykle dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997.
 2. Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 3. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 4. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998.
 5. van der Heijden K., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000
 6. Janasz K., Ryzyko i niepewność w projektach innowacyjnych, w: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
 7. Janasz K., Ryzyko kredytowe w systemie bankowym, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 8. Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 9. Kaczmar J., Ryzyko ubezpieczeniowe związane z techniczną działalnością przedsiębiorstwa i jego identyfikacja, w: Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, red. W. Ronki-Chmielowiec, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 10. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005.
 11. Knight F.H., Risk, Uncertainly and Profit, London 1993.
 12. Kulp CA., Causality Insurance, Ronald Press, New York 1928.
 13. Reilly F.K., Investments, wyd. 3. The Dryden Press, International Edition 1992.
 14. Riehl H., Zarządzanie ryzykiem na tynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2001.
 15. Rynek walutowy i pieniężny - wprowadzenie, Reuters Ltd, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 16. Safin K., Ryzyko i niepewność w analizie strategicznej, w: Zarządzanie strategiczne, wyd. 2, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 17. Schoemarker P.J.H., Experiments on Decisions Under Risk: The Expected Utility Hypothesis, Kluwer-Nijhoff Publishing, Boston 1980.
 18. Sinkey J.F., Commercial Bank Financial Management, wyd. 4, Macmillan Publishing Co., New York 1992.
 19. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, red. A. Zeliaś, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 20. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, wyd. III, PWE, Warszawa 2006.
 21. Wiliett A.H., The Economie Theory of Risk Insurance, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1951.
 22. Williams CA. Jr., Heines R.M., Risk Management and Insurance, ed. 3. McGraw-Hill Publishing Co., New York 1989.
 23. Williams CA. Jr., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 24. Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu