BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bazarnik Grzegorz (Chatham Financial Sp. z o.o.), Malawski Andrzej (Cracow University of Economics, Poland)
Title
General Equilibrium and Capital Assets Pricing
Równowaga ogólna i wycena aktywów kapitałowych
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2011, no 7, s. 7-23, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Model wyceny aktywów kapitałowych, Obliczeniowy model równowagi ogólnej, Równowaga ogólna
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Computable General Equilibrium model (CGE), General equilibrium
Abstract
W artykule wykazano, że tradycyjny wybór portfela aktywów oparty na średniej i wariancji, będący też podstawowym założeniem modelu CAPM, nadmiernie upraszcza teorię, pomijając zależności między rynkami realnymi i papierów wartościowych. Jest to również głównym powodem trudności w weryfikacji tej teorii. Jednak kwadratowa funkcja użyteczności von Neumanna-Morgensterna umożliwia wyprowadzenie modelu CAPM ze stanu równowagi na rynkach realnych. Pomocny jest w tym względzie dwuokresowy model ekonomii finansowej. (abstrakt autora)

This paper shows that traditional mean-variance portfolio choice, which is a fundamental CAPM assumption, oversimplifies the theory and neglects the relationship between real and security markets. This could also be the primary reason for why the model is so hard to prove using empirical tests. However, the von Neumann-Morgenstern quadratic utility function makes it possible to derive the CAPM from equilibrium in real markets. This is explored in the paper using a two-period finance economy model. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Black, F., Jensen, M. and Scholes, M. (1972) "The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests" in Studies in the Theory of Capital Markets. New York: Preager.
 2. Arrow, K. and Debreu, G. (1954) "Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy". Econometrica 22 (3): 265-90.
 3. Demange, G. and Laroque, G. (2006) Finance and the Economics of Uncertainty. Blackwell Publishing.
 4. Fama, E. and French, K. (1992) "The Cross-section of Expected Stock Returns". Journal of Finance 47: 427-66.
 5. Fama, E. and MacBeth, J. (1973) "Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests". Journal of Political Economy 81 (3).
 6. Haugen, R. (1993) Modern Investment Theory. Prentice Hall.
 7. LeRoy, S. and Werner, J. (2000) Principles of Financial Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Hung, D., Shackleton, M. and Xu, X. (2004) "CAPM, Higher Co-moments and Factor Models in UK Stock Returns". Journal of Business Finance & Accounting 31 (1&2): 87-112.
 9. Jagannathan, R. and Wang, Z. (1996) "The Conditional CAPM and the Cross-section of Expected Returns". Journal of Finance 51 (1): 3-53.
 10. Lintner, J. (1965) "The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets". Review of Economics and Statistics 47 (1).
 11. Magill, M. and Quinzii, M. (2002) Theory of Incomplete Markets. MIT Press.
 12. Markowitz, H. (1952) "Portfolio Selection". The Journal of Finance 7 (1): 77-91.
 13. Mossin, J. (1966) "Equilibrium in a Capital Asset Market". Econometrica 34.
 14. Radner, R. (1968) "Competitive Equilibrium under Uncertainty". Econometrica 36 (1): 31-58.
 15. Roll, R. (1977) "A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests: Part I". Journal of Financial Economics 4: 129-76.
 16. Roll, R. and Ross, S. (1994) "On the Cross-Sectional Relation between Expected Returns and Betas". Journal of Finance 49: 101-22.
 17. Shanken, J. (1992) "On the Estimation of Beta-pricing Models". Review of Financial Studies 5: 1-33.
 18. Shapiro, S. and Wilk, M. (1965) "An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples)". Biometrika 52 (3/4): 591-611.
 19. Sharpe, W. (1964) "Capital Asset Prices - A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk". Journal of Finance XIX (3).
 20. Tang, G. and Shum, W. (2003) "The Conditional Relationship between Beta and Returns: Recent Evidence from International Stock Markets". International Business Review 12 (1): 109-26.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu