BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Choroś-Mrozowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
US-Chinese Core Economic Relations in the Light of the Current Crisis
Zarys amerykańsko-chińskich stosunków gospodarczych w świetle obecnego kryzysu
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2011, no 7, s. 25-38, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Stosunki międzynarodowe, Kryzys gospodarczy
International economic relations, International relations, Economic crisis
Country
Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki
China, United States of America (USA)
Abstract
Wzajemne stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Chinami charakteryzują się dużą zmiennością zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i politycznej. Już w 1979 r. Chiny rozpoczęły okres głębokich reform gospodarczych i handlowych, w wyniku których kraj ten można obecnie zaliczyć do najszybciej rozwijających się światowych gospodarek. Ponadto, przystąpienie ChRL pod koniec 2001 r. do Światowej Organizacji Handlu (WTO) skutkowało intensyfikacją procesu otwierania tamtejszej gospodarki na handel i inwestycje zagraniczne, stanowiącą efekt znaczącej liberalizacji dotychczasowej zagranicznej polityki ekonomicznej. Wysokie wskaźniki wzrostu gospodarczego Chin, a także ograniczenie barier handlowych stworzyło tym samym nowe perspektywy dla amerykańsko-chińskich stosunków gospodarczych. Relacje między tymi dwoma państwami nadal są jednak problematyczne. Kwestie sporne dotyczą m.in. rosnącego deficytu USA w handlu z ChRL, odmowy Chin uwolnienia własnej waluty, czy też braku pełnej realizacji wielu zobowiązań tego kraju wynegocjowanych w ramach WTO. W Stanach Zjednoczonych zaobserwowano również obawy związane z rosnącymi, ogromnymi zasobami rezerw walutowych, jakie Chiny w znacznej części zdeponowały w dolarach amerykańskich. Mimo to należy podkreślić, że gospodarka chińska i amerykańska są ze sobą ściśle związane, a w najbliższej przyszłości relacje te najprawdopodobniej będą się nadal intensyfikować. Kraje te poprzez współpracę gospodarczą stanowią dla siebie nawzajem gwarancję dobrobytu. W związku z powyższym należy traktować je raczej jako gospodarki komplementarne niż podmioty ze sobą konkurujące. Co ważne, więzi między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową mają również kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju całej gospodarki światowej. Artykuł stanowi przegląd amerykańsko-chińskich stosunków ekonomicznych w świetle ostatniego kryzysu gospodarczego. (abstrakt autora)

US‒China relations have followed an irregular course with improvements overshadowed by various problems and reverses. Chinese economic and trade reforms began in 1979 and have helped to transform the PRC into the one of the world's fastest growing economies. China's entry into the World Trade Organization (WTO) at the end of 2001 required it to open up its economy to foreign trade and investment by dismantling a large number of trade barriers and liberalising further its foreign investment regime. Beyond removing trade barriers, economic growth in the PRC has since resulted in significant new opportunities in US‒Chinese economic relations. Unfortunately, economic relations between these two countries have been marked by a number of issues, including a large US trade deficit with the PRC, China's refusal to float its currency and failure to fully implement many of its WTO obligations. In addition, there has been growing concerns in the US over the huge foreign exchange reserves (FER) China has amassed. However, it should be emphasised that the US and Chinese economies are closely linked, and will likely be even more so in the near future. The two largest contributors to each other's welfare, these two economies are more complementary than competitive. There exists, however, an anxiety that a change in China's export structure may shift US consumer preferences towards Chinese goods. Ties between the United States and the People's Republic of China (PRC) are crucial to the future development of the world economy. The article therefore provides an overview of US‒Chinese economic issues in the light of the recent crisis. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bouveret, A., Mestiri, S. and Sterdyniak, H. (2007) "The Renminbi Equilibrium Exchange Rate: An Agnostic View". Bank i Kredyt, August-September.
 2. Bown, C. P., Crowley, M. A., McCulloch, R. and Nakajima, D. J. (2005) "The US Trade Deficit: Made in China?" Federal Reserve Bank of Chicago, Economic Perspectives, 4Q.
 3. Council on Foreign Relations (2007) "US-China Relations: An Affirmative Agenda, A Responsible Course. Report of an Independent Task Force". Council on Foreign Relations.
 4. Elwell, C. K., Labonte, M. and Morrison, W. M. (2007) "Is China a Threat to the US Economy?". CRS Report for Congress.
 5. Fajola, A. (2009) "China Worried about US Debt. Biggest Creditor Nation Demands a Guarantee". The Washington Post, March.
 6. Goldstein, M. and Lardy, N. (2007) China's Exchange Rate Policy: An Overview of Some Key Issues. Peterson Institute for International Economics.
 7. International Monetary Fund (2009) "Direction of Trade Statistics". Published in Global Market Information Database, Euromonitor International.
 8. Izurieta, A. and Singh, A. (2008) "Does Fast Growth in India and China Harm US Workers? Insights from Simulation Evidence". Working Paper No. 378, Centre for Business Research, Cambridge University.
 9. Johansson, A. C. (2009) "Is US Money Causing China's Output?". Working Paper No. 6, Stockholm School of Economics.
 10. Kaufman, A. A. (2008) US-China Economic Relations Issues and Prospects. Shanghai, China: Fudan University.
 11. Lardy, N. (2008) Core Economic Issues in US-China Relations: Currency, the Trade Deficit, Investment and Finance, Food and Product Safety. Peterson Institute for International Economics.
 12. Morrison, W. M. (2008) China-US Trade Issues. CRS Report for Congress.
 13. Morrison, W. M. and Labonte, M. (2008a) "China's Currency: Economic Issues and Options for US Trade Policy". CRS Report for Congress.
 14. Morrisson, W. M. and Labonte, M. (2008b) "China's Holdings of US Securities: Implications for the US Economy". CRS Report for Congress.
 15. Morrison, W. M. and Labonte, M. (2009) China's Currency: A Summary of the Economic Issues. Congressional Research Service.
 16. Setser, B. (2006) The US-China Economic and Security Review Commission: Oxford Global Economic Governance Center, University College.
 17. USCC (2008) "USCC Annual Report to Congress". 110th Congress, Second Session, US-China Economic and Security Review Commission.
 18. US-China Business Council (2008) "US-China Trade in Context". US-China Business Council.
 19. US-China Business Council (2009) "China and the US Economy: Advancing a Winning Trade Agenda". Recommendations for the new Administration and Congress. US-China Business Council.
 20. US Congress (2008) "Report to Congress of the US-China Economic and Security Review Commission". 110"' Congress, Second Session, November.
 21. US Treasury Department (2008) "Preliminary Report on Foreign Holdings of US Securities at the End of June 2008". US Treasury Department.
 22. Zweig, D. (2008) "China and the World Economy: The Rise of a New Trading Nation". Paper to the World International Studies Association, Ljubljana, Slovenia, 24 July.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu