BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Clowes David (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
A Public-Private Initiative for Polish Unemployment : the 4 x 2 Model for Małopolskie
Publiczno-prywatna inicjatywa dla rozwiązania problemu bezrobocia w Polsce - model 4 x 2 dla województwa małopolskiego
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2011, no 7, s. 39-56, rys., załącznik, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Metody walki z bezrobociem, Bezrobocie, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Przeciwdziałanie bezrobociu, Zwalczanie bezrobocia
Methods to combat unemployment, Unemployment, Public-Private Partnerships (PPP), Combat unemployment, Unemployment reduction
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Sytuacja na rynku pracy dotycząca osób w wieku 50 i więcej lat uległa znacznemu pogorszeniu na całym świecie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Skłoniło to organizacje międzynarodowe oraz rządy państw do poszukiwania konstruktywnych rozwiązań w zakresie aktywizacji bezrobotnych, którzy chcą wrócić na rynek pracy. W artykule opisano sytuację bezrobotnych z województwa małopolskiego. Województwo to, w stosunku do średniej dla całego kraju, wykazuje niższe wskaźniki wydajności pracy, wykorzystania pracy i średniego PKB na jednego mieszkańca, co zmusza do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnienia. Osoby w wieku 50 i więcej lat stanowią znaczącą liczbowo grupę wśród bezrobotnych w województwie małopolskim, podobnie jak w innych regionach Europy. Waga problemu skłania do podjęcia stosownych działań na rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do wymienionej grupy wiekowej. Celem artykułu jest zaproponowanie rozwiązania, którego skuteczność zależy od współpracy na gruncie publiczno-prywatnym, w zakresie poprawy wydajności pracy oraz możliwości zatrudnienia dla osób powyżej 49 roku życia. Proponowane podejście może być wykorzystane również jako model w walce z bezrobociem wśród ludzi młodych. (abstrakt autora)

The employment situation for individuals of age fifty and above has deteriorated considerably on a global scale over the past ten years and this has prompted international organisations and national governments to seek solutions in terms of what measures can be taken to return those who are willing to work back into the labour market. This paper focuses on the Małopolskie voivodship in Southern Poland, which is one of a total sixteen that makes up the country's geographic and economic configuration. Relative to the national level, Małopolskie underperforms in terms of labour productivity, labour utilisation, and average real GDP per capita and therefore represents a policy issue to be addressed. Individuals above the age of fifty in Małopolskie are, as throughout Europe, a central source of the unemployment syndrome. The severity of the problem opens up dialogue as to the potential measures that can be taken in tackling the labour market gap in respect of this particular age group. The aim of this work is therefore to propose an initiative which could possibly deepen the level of public-private sector interaction with a view to improving greater labour market efficiency and improved employment opportunities for the over-fifties. This approach may even represent a model to emulate in tackling youth unemployment. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baldwin, R., et al. (2004) "Catching Up and Falling Behind: The Performance of Provincial GDP per Capita from 1990 to 2003". Statistics Canada: 4-22.
 2. Cameron, R. and Neal, L. (2003) A Concise Economic History of the World, From Paleolithic Times to the Present. Fourth Edition. New York: Oxford University Press.
 3. Chamberlin, G. and Yeuh, L. (2006) Macroeconomics. London: Thomson Learning.
 4. Clowes, D. (2010) "GDP Capita Growth & Its Sources, Poland, 2000-2006". Studia Oeconomica (Cluj University Press) 55 (3): 89-100.
 5. Clowes, D. and Choroś-Mrozowska, D. (2010) "The Impact of Investment on Economic Growth in Poland, Pre-Recession Observations (2000-2006)". Transformations in Business & Economics 9 (2)(20), Supplement B: 271-284.
 6. Cotis, J. (2004) Understanding Economic Growth. Paris: OECD.
 7. Central Statistical Office (2001) Rocznik statystyczny województw [Yearly regional statistics]. Warsaw: Central Statistical Office (GUS), www.stat.gov.pl/english.
 8. Central Statistical Office (2002) Rocznik statystyczny województw [Yearly regional statistics]. Warsaw: Central Statistical Office (GUS), www.stat.gov.pl/english.
 9. Central Statistical Office (2009) Rocznik statystyczny województw [Yearly regional statistics]. Warsaw: Central Statistical Office (GUS), www.stat.gov.pl/english.
 10. Central Statistical Office (2010a) Rocznik Statystyczny Pracy [Year book of labour statistics]. Warsaw: Central Statistical Office (GUS).
 11. Central Statistical Office (2010b) Rocznik statystyczny województw [Yearly regional statistics], Warsaw: Central Statistical Office (GUS), www.stat.gov.pl/english.
 12. Domański, B. (2003) "Industrial Change and Foreign Direct Investment in the Post-socialist Economy". European Urban and Regional Studies 10 (2): 99-118.
 13. Gylfason, T. (1999) Principles of Economic Growth. Oxford: Oxford University Press.
 14. Kalinowski, T. et al. (2008) The Investment Attractiveness of Voivodships and Sub-regions of Poland. Gdańsk: Ministry of Regional Development.
 15. National Bank of Poland (2011) "Report on Monetary Policy Implementation in 2010". Warsaw:National Bank of Poland (NBP).
 16. Tiusanen, T. (2006) "Foreign Investors in Transitional Economies. Cases in Manufacturing & Services". Northern Dimension Research Centre, Lappeenranta University of Technology, Publication No. 27: 2-24.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu