BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puzio-Wacławik Bogusława (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
The Progression of Flexible Forms of Employment in Poland and Other Countries of the European Union
Rozwój elastycznych form zatrudnienia w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2011, no 7, s. 121-137, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Formy zatrudnienia, Zatrudnienie, Elastyczność zatrudnienia
Employment forms, Employment, Flexible employment
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule został omówiony problem uelastyczniania rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nietypowych umów o pracę. Elastyczne formy zatrudnienia są uregulowane w kodeksie pracy, jednak nadal nie są powszechnie stosowane. Często wynika to z braku informacji na ten temat wśród pracodawców, a z drugiej strony, z obawy pracowników o bezpieczeństwo pracy. Nietypowe umowy o pracę wiążą się z mniejszym bezpieczeństwem socjalnym, ale dzięki nim więcej osób może znaleźć zatrudnienie. Umowy na czas określony są najczęściej stosowaną nietypową formą świadczenia pracy. Z kolei najrzadziej stosowaną formą jest telepraca. Pozwala ona pracować w domu dzięki wykorzystaniu IT. Ten rodzaj zatrudnienia wykorzystywany jest nadal w niewielkim stopniu, można jednak stwierdzić, że jest to przyszłość dla wielu zawodów i rodzajów produkcji i usług. (abstrakt autora)

The article discusses the flexible labour market, with particular emphasis on the application of unusual employment contracts. Flexible forms of employment are detailed by the Polish labour code, many of which, however, are still not used widely. This may be attributed to employers lacking information on the topic, as well as employees' concerns about job security. While unusual employment contracts result in individuals earning less social security, more people are able to secure employment. Fixed-term contracts are the most commonly used form of unusual employment. They enable work from home thanks to the use of IT. This type of unusual employment is used still to a minor degree, but represents the future for many occupations and types of production and services. It has therefore been focused on here to a larger extent. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arrowsmith, J. (2006) Temporary Agency Work in an Enlarged European Union. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 2. Bukowski, M. (ed.) (2008) Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy [Employment in Poland in 2007. Security on a flexible labour market]. Warsaw: Ministry of Labour and Social Policy, Economic Analysis and Forecasting Department.
 3. Dolado, J., Garcia-Serrano, C. and Jimeno, J. (2001) "Drawing Lessons from the Boom of Temporary Jobs in Spain", http://www.fedea.es/pub/Papers/2001/dt2001-ll.pdf
 4. European Commission (2002) Employment in Europe 2001 - Recent Trends and Prospects. Brussels: European Commission.
 5. Guidelines (2003) "Guidelines for the Employment Policies of the Member States". Council Decision 2003/578/EC of 22 July 2003, OJ L 197, 5.08.2003.
 6. Holmund, B. and Storrie, D. (2002) "Temporary Work in Turbulent Times: The Swedish Experience". The Economic Journal 112 (480).
 7. Loi (1998) "Loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative a la reduction du temps de travail". Paris: Ministere de 1'Emploi et de la Solidarite.
 8. Machol-Zajda, L. (2003) "Telepraca - nowa forma zatrudnienia" [Telework - a new form of employment] in K. W. Frieske (ed.) Deregulacja polskiego rynku pracy [Deregulation of the Polish labour market]. Warsaw: Institute of Labour and Social Studies (IPiSS).
 9. Madsen, P. K. (2010) ''Elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia (flexicurity) w Danii: wzór dla reform rynku pracy w Unii Europejskiej?" [Flexicurity in Denmark: a model for labour market reforms in the European Union?" in W. Bieńkowski and M. J. Radlow (eds) Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? [Economic growth or social security?] Warsaw: Polish Academic Publishers (PWN).
 10. Prospects (2005) "Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce. Raport z badania jakościowego" [Prospects for the development of telework in Poland. A qualitative research report]. Sopot/Warsaw, www.telepraca-efs.pl (20.08.2009).
 11. Szylko-Skoczny, M. (2002) "Sytuacja na rynku pracy u progu nowego wieku" [The situation on the labour market at the turn of the century]. Polityka Społeczna 1.
 12. Telework (2009) "Telepraca w polskich przedsiębiorstwach" [Telework in Polish companies], www.rynekpracy.pl/artykul.php/ (12.08.2009).
 13. Telework (2010) "Telepraca w polskich przedsiębiorstwach" [Telework in Polish companies], www.rynekpracy.pl/artykul.php/(3.12.2010).
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu