BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rabiega-Przyłęcka Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola samorządu terytorialnego w przekształceniach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej
The Role of Territorial Self-government in Transformations of Independent Public Healthcare Establishments in the Light of the Act on Medical Activities
Source
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 12, s. 15-24, przypisy
Keyword
Samorząd terytorialny, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Local government, Health care institution, Independent public health care facilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia rolę samorządu terytorialnego w procesach przekształceniowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Nowe przepisy przyznały jednostkom samorządu terytorialnego, występującym w roli podmiotów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, możliwość dokonania ich przekształcenia w spółki kapitałowe, przewidując również w określonych sytuacjach konieczność przeprowadzenia tych przekształceń. Autorka poddaje analizie m.in. nowe obowiązki samorządu w tym zakresie, zwracając uwagę na zagrożenia wiążące się z procesami przekształceniowymi publicznych zakładów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the role of territorial self-government in the processes of transforming independent public healthcare establishments in the light of the Act on Medical Activities. The new regulations have granted territorial self-government units, which hold the role of founding bodies of independent public healthcare establishments, the ability to transform them into companies, also providing for the need to conduct these transformations in certain situations. The authoress analyses, among others, the new duties of the self-government in this respect, drawing attention to the risks related to the transformation processes of public establishments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balicki M., Przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki kapitałowe (projekty ustaw), "Prawo i Medycyna" 2008/4.
 2. Brzezińska-Grabarczyk D., Przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej, w: D. Brzezińska-Grabarczyk, M. Narolski (red.), Prawo działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2012.
 3. Chmielnicki P., Świadczenia usług przez samorząd terytorialny w Polsce: zagadnienia ustrojowoprawne, Warszawa 2005.
 4. Dercz M., Komentarz do art. 36, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.
 5. Dercz M., Zagadnienia wstępne, w: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa 2007.
 6. Horosz P., Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
 7. Janik J., Ustawa o działalności leczniczej: samorządy de facto przejmują szpitale, ale czy to się im w ogóle opłaca?, "Rynek Zdrowia" z 4.04.2011 r., www.rynekzdrowia.pl
 8. Kachniarz M., Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Warszawa 2008.
 9. Kozierkiewicz A., Projekcje zachowań podmiotów prowadzących zakłady opieki zdrowotnej, w: A. Kozierkiewicz (red.), Koło ratunkowe dla szpitali. Od doświadczeń do modelu restrukturyzacji, Poznań 2008.
 10. Kulesza M., Obowiązkowe przekształcenia szpitali w spółkach pogrążą samorządy. Wywiad, "Gazeta Prawna", 25.09.2012 r.
 11. Kuta W., W przekształceniu szpitali mile widziana ustawowa precyzja (rozmowa z Markiem Wójcikiem, ekspertem ds. zdrowia Związku Powiatów Polskich), www.portalsamorzadowy.pl z 8.04.2011 r.
 12. Lisowska B., Szpitale - spółki nie uciekły przed długami, "Gazeta Prawna", 31.08.2012 r.
 13. Ministerstwo Zdrowia, Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010, Warszawa 2011, www.mz.gov.pl.
 14. Rabiega A., Rola samorządu terytorialnego w procesach przekształceniowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w: M.D. Głowacka, J. Nowomiejski (red.), Zarządzanie w ochronie zdrowia. Aktualne problemy, poznań 2009.
 15. Solecka M., Komercjalizacja, konsolidacja - recepta na przetrwanie, a może rozwój, "Służba Zdrowia", 8.10.2012 r.
 16. Wójcik M., Przekształcenia formy organizacyjno-prawnej szpitali na podstawie regulacji zawartych w ustawie o działalności leczniczej. Nowe wyzwanie i odpowiedzialność samorządów terytorialnych, w: E. Nojszewska (red.), System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Warszawa 2011.
 17. www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 18. www.sejm.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu