BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tenenbaum-Kulig Monika (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Początek biegu terminu wypowiedzenia umów najmu, dzierżawy i użyczenia na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
The Start of the Period of Notice on Lease, Rental and Lending Contracts under Article 46 (3) of the Act on Real Property Management
Source
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 12, s. 66-73, przypisy
Keyword
Regulacje prawne, Najem, Nieruchomości, Umowa użyczenia
Legal regulations, Rental, Real estate, Lending agreement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł 46 ust. 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest przyczyną wątpliwości interpretacyjnych dotyczących początku biegu terminu wypowiedzenia najmu, dzierżawy lub użyczenia w razie wygaśnięcia trwałego zarządu. Artykuł przedstawia poglądy doktryny w tej kwestii i argumenty na rzecz stanowiska, że bieg terminu rozpoczyna się w dniu uprawomocnienia się decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu. Autorka poddaje krytycznej ocenie mechanizm wypowiedzenia umowy ex lege i różnicę w pozycji najemcy, dzierżawcy i biorącego w użyczenie w porównaniu do zasad ogólnych. (abstrakt oryginalny)

Article 46 (3) of the Act on Real Property Management of 21 August 1997 causes doubts in interpretation regarding the start of the notice period for the termination of lease, rental or lending contracts in the event of the expiry of permanent management. The article presents the views of the doctrine on this issue, as well as arguments supporting the position that the period starts on the date on which the decision on the expiry of permanent management becomes final. The author critically assesses the mechanism of termination of the agreement ex lege and the difference in the lessee's, tenant's and user's position in comparison with the general principles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Horoszko, D. Pęchorzewski (red.), Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2010.
  2. J. Szachułowicz w: J. Szachułowicz, M. Krassowska, A. Łukaszewska, Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, Warszawa 1999.
  3. P. Wancke, Ustawa o gospodarce nieruchomościami w orzecznictwie sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, Wrocław 2011.
  4. S. Kolanowski, A. Kolarski, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu