BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felcenloben Dariusz (Starostwo Powiatowe w Kłodzku; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - zasady aktualizacji danych
Soil Science Classification of Land - Rules for Updating Data
Source
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 12, s. 74-82, przypisy
Keyword
Samorząd terytorialny, Gospodarka gruntami, Gleboznawstwo
Local government, Land economy, Soil science
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia zasady określające procesowy tryb prowadzenia prac związanych z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Niezmienione od 1956 r. przepisy ustalające zasady klasyfikacji gruntów wobec braku ich dostosowania do innych obowiązujących norm prawa, a w szczególności procesowego prawa administracyjnego, przysparzają obecnie zarówno organom administracji, jak i osobom wykonującym czynności techniczne z tym związane wielu wątpliwości interpretacyjnych, które często są bezpośrednim powodem wadliwości prowadzonych postępowań w tym zakresie; z tego też powodu - zdaniem autora - niezbędne jest wyjaśnienie trybu prowadzenia tych prac na tle procesowego i materialnego prawa administracyjnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the rules governing the procedure for conducting work related to the update of the soil science classification of land. Because of the lack of alignment to other applicable rules of law, in particular administrative procedural law, the regulations, which have remained unchanged since 7956, setting the rules for classifying land currently create numerous doubts in interpretation for both the administrative bodies, as well as persons performing the related technical operations, often being the direct reason for the defective nature of the proceedings conducted in this respect. For this reason - according to the author - the procedure in which this work is conducted needs to be clarified in the light of procedural and substantive administrative law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D. Felcenloben, Kataster nieruchomości rejestrem publicznym, Katowice 2009.
  2. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2006.
  3. G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu