BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinek Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Globalny kryzys finansowy i jego wpływ na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia
Global Financial Crisis and its Impact on Corporate Investment: Selected Issues
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 74, s. 9-25, tab.
Issue title
Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Keyword
Inwestycje, Kryzys finansowy
Investment, Financial crisis
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie wpływu kryzysu na aktywność w dziedzinie inwestycji rzeczowych. Rozważania ograniczono do kilku kwestii, tj. do przedstawienia oddziaływania kryzysu na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw inwestujących za granicą w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także wskazano perspektywy inwestowania w okresie po kryzysie. (fragment tekstu)

The article presents the impact of the global financial crisis of the behavior of enterprises, in particular the planned and realized investment. It shows both the negative impact of the crisis on investments as well as the opportunities that the crisis poses for the acquisition of new assets by the company. Taking into account the global nature of the crisis, particular attention is paid to its impact on foreign direct investment, mainly on their scale and structure. The final part of the article presents of investment after the crisis, both in Poland and in the world.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alfaro L., Chen M., Surviving the globlal financial crisis: foreign direct investment and establishment performance. Harvard Business School, Boston 2010, s. 4
  2. Dobbs R., Giordano M., Wenger F., The CFO's role in navigating the downturn. "McKinsey on Finance, 2009, No. 30, s. 2-7
  3. Karaszewski W., Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, 51
  4. Orłowski W., Pasternak R., Flaut K., Szubert D., Procesy inwestycyjne przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 58, 60, 82-83
  5. Ramalho R., Rodriguez-Meza J., Yang J., How are firms in Eastern and Central Europe Reacting to the financial crisis? Enterprise surveys. Enterprise Note, No. 8, World Bank, Washington 2009, s. 3
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu