BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kula Grzegorz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Próba oszacowania wpływów budżetowych z podatków dochodowych w rolnictwie i reformy KRUS
Potential Government Revenue from Income Taxes and Social Security Reforms in Agriculture
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 5-6, s. 99-118, rys., tabl., bibliogr., 15 poz.
The National Economy
Keyword
Dochody rolnicze, Podatek dochodowy, Emerytury
Farm household income, Income tax, Pensions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest oszacowanie potencjalnych wpływów budżetowych, jakie sektor publiczny mógłby osiągnąć dzięki obłożeniu dochodów z działalności rolnej podatkiem dochodowym, a także objęcia rolników zasadami powszechnego systemu emerytalnego. Przedstawiono kilka wariantów reformy, jak również problemy związane z wprowadzeniem tych zmian w życie. Symulacje wpływów dokonane są poprzez oszacowanie wysokości dochodów rolników, oparte przede wszystkim na indywidualnych danych o płatnościach obszarowych, a także danych KRUS. Posługując się tymi dochodami, możliwe było obliczenie wysokości podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne. Wyniki wskazują, że po wprowadzeniu analizowanych reform większość gospodarstw do 10 ha nie będzie płacić podatków. Co prawda wpływy z podatków i składek wzrosną, nie jest jednak jasne, czy finanse sektora publicznego na tym skorzystają, ze względu na towarzyszący tym zmianom wzrost wydatków. (abstrakt oryginalny)

The article aims to estimate potential government revenue that could be generated from imposing an income tax on incomes derived from agriculture. The author also looks at revenue that could be generated from covering farmers with the general rules of the public retirement system. The author presents different scenarios for such a reform and discusses problems related to its implementation. To estimate potential revenues from the reform, Kula assesses agricultural incomes using data on area payments and statistics on the Farmers' Social Insurance System (KRUS). This makes it possible to calculate the amount of taxes and social insurance contributions. The results suggest that many farmers - especially those whose farms do not exceed 10 hectares in area - would still be exempt from income taxes even if the reform were introduced. Revenue from taxes and contributions would rise, Kula concludes, but it is unclear if the public sector would benefit from the reform because the changes would also lead to an increase in expenditure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Goraj L., [2009], Szacunek dochodów gospodarstw rolnych w 2008 roku, według parametrów rachunków makroekonomicznych dla rolnictwa z 31.01.2009 r., IERiGŻ-PIB, http://www.fadn. pl/mediacatalog/documents/prognozadochodoww2008fin3.pdf
 2. GUS, [2008], Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007, Warszawa.
 3. GUS, [2009], Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008, Warszawa.
 4. GUS, [2008], Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., Warszawa.
 5. GUS, [2009], Rocznik demograficzny 2008, Warszawa.
 6. GUS, [2009], Rocznik statystyczny 2008, Warszawa.
 7. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, [2009], Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku, Warszawa.
 8. James S., Nobes C., [2006], The Economics of Taxation, Prentice Hall.
 9. KRUS, [2009], Kwartalna Informacja Statystyczna, IV kwartał 2008, Warszawa.
 10. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, [2008], IMF Country Report, nr 08/130.
 11. Ministerstwo Finansów, [2008], Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok, Warszawa.
 12. OECD, [2005], Taxation and social security in agriculture, OECD Publishing.
 13. Owsiak S., [2004], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN.
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20.10.2008, druk sejmowy nr 1185.
 15. Vermeend W., van der Ploeg R., Timmer J.W., [2008], Taxes and the economy, Edward Elgar.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu