BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Purczyński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Optymalizacja cen produktów w kanałach dystrybucji na przykładzie przemysłu piwowarskiego
Product Price Optimization in Distribution Channels : a Study of the Beer Industry
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 221, s. 89-108, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rynek piwa, Polityka cenowa, Ceny, Kanały dystrybucji, Optymalizacja, Browarnictwo
Beer market, Pricing policy, Prices, Distribution channels, Optimalization, Brewing industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cena jest istotnym elementem strategii marketingowej i dystrybucyjnej, determinuje wielkość popytu i pokazuje wartość produktu, a ustalanie cen produktów, ze względu na bezpośredni wpływ na przychody firmy, jest jedną z najważniejszych czynności w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule, w syntetyczny sposób, przedstawiono problematykę zarządzania cenami w kanałach dystrybucji, opisano czynniki determinujące wybór kanału, scharakteryzowano relacje cenowe między producentem a pośrednikiem. Następnie zaproponowano formalny sposób ustalania cen linii produktów w kanałach dystrybucji. Oczywiście formalizacja tego procesu nie zastąpi negocjacji cenowych, ale pomoże wybraniu rozwiązań jak najbliższych optymalnemu z punktu widzenia dochodu firmy. Opracowane podejście zilustrowano przykładem z polskiego rynku piwowarskiego, w którym tak ustalono ceny grupy dziewięciu produktów, aby maksymalizowały uzyskany dochód. (abstrakt oryginalny)

Nowadays price is considered not only as value of the product, but it is a very significant element of a marketing and distribution strategy. Due to its direct impact on revenues, pricing is one of the most important instruments in business management. The study presented in this article shows price management issues in distribution channels. It indicates factors which determine channel selection as well as characterizes the price relations between the producer and the intermediary. Furthermore, the article points out formal procedures which lead to product line pricing in distribution channels. The proposed models aim to enable pricing managers to easily recognise optimal solutions from business income perspective. This approach is based on the example of the Polish beer market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cattani, K., Gilland, W., Heese, H.S., Swaminathan, J., 2005, Boiling Frogs: Pricing Strategies for a Manufacturer Adding a Direct Channel that Competes with the Traditional Channel. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.105.5494&rep=repl&type=pdf [dostęp: 28.08.2011].
 2. Dolan, R.J., Simon, H., 1996, Power Pricing, The Free Press, New York.
 3. Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W., 1998, Marketing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 4. Hanssens, D.M., Parsons, L.J., Schultz, R.L., 2003, Market Response Models, Kluwer Academic Publishers.
 5. Karasiewicz. G., 1997, Marketingowe strategie cen, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Klapper, D., Herwartz, H., 1998, Forecasting Performance of Market Share Attraction Models: A Comparison of Different Models Assuming that Competitors' Actions Are Forecasts, Humboldt University, Berlin.
 7. Kotler, P., 1999, Marketing, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 8. Nagle, T., 1987, The Strategy and Tactics of Pricing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 9. Porter, M.E., 1992, Strategia konkurencji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Ruskin-Brown, I., 2009, Skuteczna polityka cenowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 11. Simon, H., 1996. Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Tsay, A.A., Agrawal, N., 2004, Modelling Conflict And Coordination In Multi-Channel Distribution Systems: A Review, http://www.gsb.stanford.edu/scforum/login/pdfs/0008B.pdf [dostęp: 28.08.2011].
 13. Walesiak, M., 2003, Ekonometryczne modelowanie zjawisk marketingowych, w: Kufel, T., Piłatowska, M. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu