BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikułowski Pomorski Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Christmas Eve as a Polish National Metaphor
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2005, no 4, s. 93-120, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Stereotypy narodowe, Dziedzictwo kulturowe, Naród, Kultura narodowa
National stereotypes, Cultural heritage, Nation, National culture
Abstract
The custom of substituting a short metaphor in the place of a complex situation has long been an accepted practice in the analysis of international relations. Popular thought of the 19th century was reflected in a series of metaphors and many authors of that period, with Karl Marx as the most conspicuous example, competed with one another in their creation. Metaphorical thinking provides man with an easily adopted key to understanding phenomena and events. It is an example of stereotypical thinking that allows for the anticipation of the course of future events. (fragment of original text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzezicki E., 1946, Typy ludzi w Polsce pod względem psychofizycznym i ich reakcje duchowe [Types of People in Poland in Terms of Psychological and Physical Characteristics and Their Spiritual Reactions], "Problemy", nr 9-10, s. 13-20.
 2. Bystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: Wiek XVI, XVII [A History of the Customs of old Poland: the 16th-18th Centuries], vol. 2, Polski Instytut Wydawniczy, Warsaw 1976.
 3. Davydenko O., Samoorganizacja Polaków i Niemców na tle procesów narodowościowych w Kazachstanie [The Self-Organisation of Germans and Poles against the Backdrop of Ethnic Processes in Kazakhstan], PhD Thesis, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Cracow 2005.
 4. Dąbrowski K., 1992, O charakterze narodowym Polaków [On the National Character of Poles], "Regiony", nr 1, s. 106-29.
 5. Gannon M.J., Understanding Global Cultures, Sage, Thousand Oaks 1994.
 6. Gannon M.J., Understanding Global Culture - Metaphorical Journeys Through 23 Nations, Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi 2001.
 7. Kamiński A., 1942, Charakter narodowy Polaków [The National Character of Poles], "Biuletyn Infomiacyjny", nr 21, s. 1-3.
 8. Mikułowski, Pomorski J., 2001 'Solidarność' jako efekt zmiany społecznej - kryzys społeczeństwa industrialnego: kolektywizm, męskość, niepewność [Solidarity as the Effect of Social Change - the Crisis of Industrial Society: Collectivism, Masculinity, Uncertainty] @@@ Solidarność dwadzieścia lat później [Solidarity: Twenty Years Later], Arkana, Cracow .
 9. Mikułowski Pomorski J., 2002, Komunikowanie międzynarodowe po 9 września 2001 roku [International communication after 9/11 ], "Transformacje".
 10. Mikułowski Pomorski J., Our European House, Our European Home, European Congress of SITEAR, Berlin 2004.
 11. Mikułowski Pomorski J., 2004, The Poles and Hofestede's Dimensions @@@ Crossing Barriers in Business: A Cultural Dimension, ed. Mikułowski Pomorski J., Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Cracow.
 12. Ong W.J., Orality and Literacy, Methuen, London-New York 1982.
 13. Pearce C.L., Osmond C.P., 2001, Metaphors for Change. AO Us Model of Change Management @@@ Cultural Metaphors. Readings, Research Translations and Commentary, Gannon M.J., Sage, London.
 14. Rosiak D., 2003, Operacja Stowotok [Wordflow Operation], "Polityka", nr 12.
 15. Rougemont D. de, The Idea of Europe, Macmillan, New York 1966.
 16. Wyporska W., Rostbef, pierogi i latająca ryba [Roast Beef, Dumplings and a Flying Fish], vol. 3, Presje, Cracow 2002.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu