BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Izabela (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Rola pionu HR w kształtowaniu kreatywnego kapitału ludzkiego : (komunikat z badań)
The Role of hr Department in Creative Shaping of Human Capital
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 51-61
Issue title
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Keyword
Kreatywność, Dobór pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Creativity, Employees' recruitment, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest wskazanie roli organizacyjnej oraz nowych kompetencji, jakie muszą posiadać specjaliści HR do pobudzania kreatywności pracowników. W opracowaniu przedstawiono narzędzia, jakimi dysponują piony HR, chcąc tworzyć warunki do tworzenia innowatorskich rozwiązań wśród zatrudnionych.(fragment tekstu)

This article aims to identifity new competences that HR staff cells need in shaping the use of potential employees and to review the tools available to HR risers wanting to create conditions that foster creativity among employees.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
  2. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Antykwa, Kraków 1998.
  3. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Urlich D., Liderzy zarządzanie zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 51.
  5. Urlich D., Allen J., Brockbank W.,Younger J., Nyman M., nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 110.
  6. Wojtczuk-Turek A., Zachowania innowacyjne w pracy - badania nad organizacyjnymi czynnikami zaangażowania organizacyjnego. W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. Red. B. Urbaniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 247.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu