BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bachorski-Rudnicki Marek, Kroik Janusz
Title
Pracownicy wiedzy a strategia CSR
Source
Problemy Jakości, 2011, nr 8, s. 10-14, tab.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Pracownicy wiedzy, Społeczna odpowiedzialność
Corporate Social Responsibility (CSR), Knowledge workers, Social Responsibility
Note
summ.
Abstract
Organizacja pracodawców RP realizuje w 2011 roku projekt, w którym poszukuje się przedsiębiorców gotowych do włączenia się w akcję związaną z propagowaniem i stosowaniem zasad charakterystycznych dla społecznie odpowiedzialnego biznesu. W artykule przedstawiono wyniki badań poglądów pracowników wiedzy na temat postrzegania i uwarunkowań podejścia CSR. Badania wykazały, że jest to grupa interesariuszy skłonna wesprzeć to podejście oraz projekt realizowany przez organizację pracodawców RP.

The authors of the earlier articles in the pages of Quality Problems presented quite comprehensively the entire spectrum of conditions related to the methodology and implamentation of CSR in the operating conditions of the modern enterprise. The purpose of this action was not only to disseminate knowledge about communication projects and building public-private partnership, but to highlight the difference between the often spontaneous and formal activities carried aut by small and medium-sized enterprises, and specifically designed programs of large corporations. This condition is associated with a wider knowledge of views and expectations of the stakeholder groups the company towards CSR. Such a study was conducted in 2010 by the authors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Raszkowska G., 2011, Pracodawcy przyjmują kodeks, Kariera i biznes, "Rzeczpospolita"
  2. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994, s. 418
  3. Kroik J., Bachorski-Rudnicki M., 2010, Geneza i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, "Problemy Jakości", nr 10
  4. Kroik J., Bachorski-Rudnicki M., 2011, Przedsiębiorstwo, jako obiekt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), "Problemy Jakości", nr 3
  5. Bachorski-Rudnicki M., Realizacja koncepcji odpowiedzialności biznesu w wybranym przedsiębiorstwie, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2010
  6. Gustafson J., Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu [w] Biznes, t. 1, Zarządzanie Firmą, cz. 1, PWN, Warszawa 2007, s. 191-192
  7. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, wyd. TNOiK DOM ORGANIZATORA, Toruń 2010, s. 192
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu