BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Marek (Uniwersytet Gdański)
Title
Motywowanie do kreatywności poprzez wynagradzanie - perspektywa pracownika
Purposiveness and Ways to Motivate Creativity by Rewarding
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 82-90
Issue title
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Keyword
Motywowanie pracowników, Kreatywność, Wynagrodzenie za pracę
Motivating employees, Creativity, Remuneration for work
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule: czy warto wynagradzać pracowników za kreatywność? Autor zastosował metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując formularz kwestionariusza zawierającego pytania zamknięte. (fragment tekstu)

The paper presents results of research on motivating employees to creativity. They show that thet the employer use a tool to pay for creativity. Employees are intrested in using creativity, waiting for her benefit, however, both wage and non-wage benefits
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowanictwa, Toruń 2001, s. 341.
  2. Nęcka E., Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 17.
  3. Lipka A., Efektywność motywowania pracowników do kreatywności. W: Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim. Red. P. Bohdziewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 144.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu