BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicka Dagmara (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Charakterystyka osobowości, preferencji, stylu pracy innowatora (na podstawie badań empirycznych)
Innovator's Profile, Personality, Preferences, Style of Work-based on Empirical Research
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 91-103
Issue title
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Keyword
Innowacje, Pracownicy w organizacji
Innovations, Employees in the organization
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest uzyskanie charakterystyki innowatorów oraz odpowiedzi na pytanie, w jakich aspektach innowatorzy różnią się od pracowników, którzy nie opracowali innowacyjnych rozwiązań. Realizacja tego celu wymagała przeprowadzenia pierwotnych badań empirycznych za pomocą kwestionariusza ankiety. (fragment tekstu)

Creation and implementation of innovation is a prerequisite of operation and development of enterprises on the global market in the increasingly competitive environment. That is why very important area of the research are factors fostering development of proinnovative attitiudes of employees in enterprises. The aim of the paper is analysis personality related and motivational factors which influence innovative activities of employees. Results of studies may inspire managers how to support pro-innovative attitiudes. (original abstracts)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Weinberg G.M., Becoming a technical leader - an organic problem-solving approach. Dorset House Publishing, New York 1986.
  2. Nęcka E., Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańska 2003.
  3. Kirton M.J., Adaptors and innovators - a description and measures. ,,Journal of Applied Psychology" 1976, Vol. 61, No. 5, s. 622-629.
  4. Dew R., Creative resolve response: how changes in creative motivation relate to cognitive style. ,,Journal of Management Development" 2009, Vol. 28, No. 210, s. 945-966.
  5. Tokarz A. (red.), W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
  6. Bandura A., Social cognitive theory of self regulation. ,,Organizational Behavior and Human Decision Processes" 1991, Vol. 50, s. 248-287.
  7. NlEAVY b., Creativity - The new imperative. ,,Journal of General Management" 2002, Vol. 28, No. 1, s. 70-85.
  8. Pervin L.A., Psychologia osobowości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańska 2002.
  9. Kossowska M., Umysł niezmienny. Poznawcze mechanizmy sztywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
  10. Welch J., Winning znaczy zwyciężać. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu