BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrołowicz Witold (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Inteligencja intuicyjna a sukces w biznesie
Intuitive Intelligence and Suceses in Busines
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 115-125
Issue title
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Keyword
Inteligencja, Przedsiębiorczość
Intelligence, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Intuicja od wieków budziła zainteresowanie, któremu towarzyszyło ścieranie sie różnych opinii na temat jej istnienia, pojęcia i znaczenia. Obecnie dokonuje się przewartościowania poglądów na intuicję, również w nauce, mianowice od jej negowania do doceniania [...] W pierwszej części opracowania autor przywołał pewne znane fakty przemawiające za udziałem intuicji w sukcesach biznesowych, a w drugiej części przedstawiono autorski szkic natury intuicji, a szczególnie inteligencji intuicyjnej oraz jej rodzajów.(fragment tekstu)

The author (cognitive psychologist) pinpoints that there is a need connected with sorting knowledge about intuition. We can read about two levels of intuition: sensory-emotional and mental. Intuitive intelligence (as distinct from rational intelligence) is a process of taking a new knowledge (this is preconscious, dynamic process). Effects of using an intuitive intelligence very often are ,,keys to success" during solving difficult problems. Moreover, an intuitive intelligence is used in difficult situations, when we have excess or deficit of information). The author validates that new model of intelligence (intutive intelligence) is useful in many disciplines, for example when we try to solve business problems. We can find here examples of types intuitive minds. (orignial abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobrołowicz W., Edison. Droga sukcesu. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.
  2. Simon H.A., Podejmowanie decyzji menedżerskich: rola intuicji i emocji. W: Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać?. Red. W.H. Agor. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
  3. Vaughan F.E., Róznorodność doświadczeń intuicyjnych. W: Intuicja w organizacjach. Jak twórczo przewodzić i zarządzać?. Red. W.H. Agor. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
  4. Bruner J., O poznaniu. Szkice na lewą rękę. PIW, Warszawa 1971.
  5. Goleman D., Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina, Poznań 1997.
  6. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce. Media Rodzina, Poznań 1999.
  7. Marina J.A., Porażka inteligencji, czyli głupota w teorii i praktyce. Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
  8. Selye H., Od marzenia do odkrycia naukowego. PZWL, Warszawa 1967, s. 52.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu