BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanisz Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Title
Funkcje podseparowalne i nieseparowalne : część I
Subseparable and Superseparable Punctions : Part One
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 213, s. 257-276, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Matematyka, Funkcje matematyczne
Mathematics, Mathematical functions
Note
rez., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono definicje i niektóre własności funkcji separowalnych oraz definicje i pewne własności funkcji podseparowalnych i nadseparowalnych względem pary zmiennych.Przedstawiono również definicję oraz pewne własności funkcji podseparowalnych i nadseparowalnych względem zespołu zmiennych. Na koniec omówiono związki między definicjami funkcji podseparowalnych.

In the paper the notions of subseparable and superseparable functions were introduced in such a way that the analogy to some properties of convex and subharmonic functions on the one hand, and concave and superharmonic functions on the other, could have been drawn. Then the properties of separable functions correspond to those of linear and harmonic functions. Theorem 5.4 is the most important achievement. It states that the function separability (according to definition 5.1) with respect to the system of variables x1,...,xn is equivalent to the function separability (according to definition 5.2) with respect to the pair of variables xj, xk where j and k are different numbers from the set {1,....,n}. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Owen G., Teoria gier, PW, Warszawa 1975.
  2. Samuelsson P. A., Zasady analizy ekonomicznej, PWN, Warszawa 1959.
  3. Stanisz T., Punkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich zastosowania w analizie ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie - Seria Specjalna: Monografie", Kraków 1977, nr 35.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu