BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witczak Agata (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Social Life Cycle Approaches and Interrelations to LCA
Różne podejścia do analizy cyklu życia w odniesieniu do aspektów społecznych i ich związek z LCA
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 151, s. 88-95, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Cykl życia, Ekonomia, Społeczeństwo
Life cycles, Economics, Society
Note
streszcz.
Abstract
Debata dotycząca zrównoważonego rozwoju stała się bodźcem inicjującym rozwój metod szacowania wpływu wyrobu, stosowanych technologii itp. w trzech głównych obszarach, którymi są: środowisko, ekonomia i społeczeństwo. W związku z tym, w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zainteresowania i prób włączenia aspektów społecznych do analizy cyklu życia wyrobu. W pracy przedstawiono tzw. społeczną analizę cyklu życia w odniesieniu do przeglądu istniejącej metodologii i różnic między podejściami poszczególnych ośrodków badawczych. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grießhammer R, Benoît C., Dreyer L.C., Flysjö A., Manhart A, Mazijn B, Méthot A-L., Weidema B Feasibility Study: Integration of social aspects into LCA, Freiburg, May 2006.
  2. Jorgensen A., Le Bocq A., Nazarkina L., Hauschild M., Methodologies for social life cycle assessment, The Internstional Journal of LCA 2008, 13 (2).
  3. Manhart A., Grießhammer R., Social Impacts of the Production of the Notebook PCs, Öko-Institut e.V., Freiburg 2006.
  4. Poulsen P., Jenses A.A., Working Environment in Life Cycle Assessment, SETAC Press, 2004.
  5. www.gabi-software.com
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu