BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żukowski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wirtschafts- und Finanzkrise und Soziale Sicherung : Aktuelle Entwicklungen in Polen
Kryzys gospodarczy i finansowy a zabezpieczenie społeczne: aktualne tendencje w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 228, s. 132-143, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zabezpieczenie społeczne, Emerytury, Opieka zdrowotna, Bezpieczeństwo, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Social security system, Pensions, Health care, Security, Economic crisis, Financial crisis
Note
Zsfg., streszcz.
Abstract
Kryzys gospodarczy i finansowy dotknął Polskę stosunkowo mniej niż inne kraje. Jednak nastąpiło wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego, co wywołało wzrost bezrobocia i długu publicznego. Negatywne tendencje w dziedzinie finansów publicznych wywołały debatę na temat systemu emerytalnego. W rezultacie podjęto decyzję o drastycznym obniżeniu składki odprowadzanej do otwartych funduszy emerytalnych w celu obniżenia znacznych kosztów okresu przejściowego reformy emerytalnej z 1999 roku, a tym samym w celu poprawy sytuacji w finansach publicznych. Kryzys wpłynął także na opiekę zdrowotną, zmniejszając jeszcze i tak niedostateczne finansowanie. Tym samym kryzys gospodarczy i finansowy wywarł zaskakująco silny wpływ na zabezpieczenie społeczne w Polsce. W artykule analizowane są skutki kryzysu gospodarczego i finansowego dla systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej. W zakończeniu mowa jest o wyzwaniach na przyszłość. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Commission, 2010, Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010, Luxembourg, European Commission.
 2. Eurostat Datenbank, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [zuzgang: 24.03.2011].
 3. GUS, 2009, Basic Data on Health Care in 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 4. GUS, 2010, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I-III kwartał 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 5. GUS, 2011, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 6. Hausner, J., 2001, Security through Diversity: Conditions for Successful Reform of the Pension System in Poland, in: Kornai, J. Haggard, S. Kaufman, R.R. (eds.), Reforming the State. Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries, Cambridge University Press, Cambridge.
 7. OECD, 2010, Health at a Glance: Europe 2010, OECD, Paris.
 8. ZUS, 2004, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych: System pozarolniczy 1999-2002, Warszawa.
 9. ZUS, 2007, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych: System pozarolniczy 2003-2005, Warszawa.
 10. ZUS, 2009, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2006-2008, Warszawa.
 11. ZUS, 2010, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2009 r., Departament Statystyki, Warszawa, maj.
 12. ZUS, 2011, Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego, IV kwartał/ okres I-XII 2010 r., Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa.
 13. Żukowski, M., 2008, Wirtschafts- und Sozialpolitik in Mitteleuropa. Das Beispiel Polen, in: Soziales Europa - Testfall Polen und Tschechien. Tagung vom 15 Juni 2007 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Collegium Europaeum Jenense, Jena.
 14. Żukowski, M., 2009, Finanzkrise und Alterssicherung: aktuelle Entwicklungen in Polen, in: Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Alterssicherung, Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V., Informationsdienst, Nr. 328, September, Köln.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu