BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kleniewski Antoni
Title
Kompendium wdrożeniowe : Zaangażowanie kierownictwa
Source
Problemy Jakości, 2012, nr 6, s. 28-31, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kadra kierownicza, Systemy zarządzania, Wdrożenie systemów
Managerial staff, Management system, Implementation of systems
Abstract
Zaangażowanie i widoczne poparcie kierownictwa jest kluczowym czynnikiem powodzenia w realizacji każdego przedsięwzięcia, w tym wdrożenia i utrzymania funkcjonowania systemu zarządzania. Dobrym kierunkiem działania jest zapewnienie rzetelnej wiedzy najwyższego kierownictwa o wymaganiach norm - (np. rozdziału 5 normy ISO 9001) oraz zapewnienie świadomości znaczenia tych wymagań dla osiągania korzyści z funkcjonowania systemu. Brak zaangażowania kierownictwa może oznaczać brak redukcji kosztów a nawet ich zwiększenie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Normy ISO 9001:2008 ISO 14001:2004; OHSAS18001:2007; PN-N-18001.-2004.
  2. Norma PN-EN-ISO 9004:2010 Zarządzanie mające na celu osiągania trwałego sukcesu - Podejście poprzez zarządzanie jakością.
  3. Nigel H. Croft ISO9001:2008 Small Changes Big opportunities; Sustainable Success Alert, 2009.
  4. Antoni Kleniewski, "Znaczenie, rola I zadania przedstawiciela kierownictwa", Problemy Jakości 7/2008.
  5. www.tc176.org.
  6. www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPractiseGroup.
  7. www.iaf.nu.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu