BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bugdol Marek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Triada : jakość, innowacje i etyka
The Triad of Quality, Innovations and Ethics - Interrelations and Practical Recommendations
Source
Problemy Jakości, 2012, nr 7-8, s. 22-25, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Jakość, Innowacje, Etyka
Quality, Innovations, Ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono zależności zachodzące w triadzie: jakość-innowacje-etyka. Wskazano na czynniki determinujące proste układy: jakość-innowacje. Omówiono problemy etyczne związane z podejmowaniem działalności innowacyjnej; zaakcentowano potrzebę powrotu do tradycyjnych wartości i zasad zarządzania przez jakość. (abstrakt oryginalny)

The article presents the relations within the triad of quality-innovations-ethics. Factors determining simple quality-innovations configurations are identified. Ethical problems related to the undertaking of innovative activity are discussed. The author stresses the necessity to return to traditional values and quality management principles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Al-Askari, A. S, The impact of entrepreneurship and innovation on developing the marketing strategy in business organizations -An Analytical Study, Journal of Business & Retail Management Research, 2011, nr 5 (2), s. 105-117.
 2. Bauman Z., Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosa-Madraza, Wydawnictwo Literackie, Warszawa, 2010.
 3. Brenkert, G.G., Innovation, rule breaking and the ethics of entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 2009, nr 24 (5), s. 448-464.
 4. Deivitsiotis, K. N., A framework for the assessment of an organisation's innovation excellence, Total Quality Management & Business Excellence, 2010, nr 21(9j, s. 903-918.
 5. Fassim, Y., Ethics Ethical Considerations in the Innovation Business, Journal of Business Ethics, 2000, nr 27 (1/2), s. 193-203.
 6. Hsieh, P-J., Understanding hospital innovation enabled customer-perceived quality of structure, process, and outcome care, Total Quality Management & Business Excellence, 2011, nr 22 (2), s. 227-241.
 7. Hsin-Min, H., Influence of the Environment on Innovation Performance of TQM. Total Quality Management & Business Excellence,2007,nr 18 (7), s. 715-730.
 8. Liang-Hung, L.; Iuan-Yuan, L., Product quality as a determinant of product innovation: an empirical analysis of the global automotive industry. Total Quality Management & Business Excellence, 2007, nr 17 (2), s. 141-147.
 9. Martínez-Costa, M.; Martinez-Lorente, Does quality management foster or hinder innovation? An empirical study of Spanish companies, Total Quality Management & Business Excellence,2008,nr 1993), s. 209-221.
 10. Mehanna, R-A,; Yazbeck, Y, Business Innovation, Ethics, And Prosperity: The Primacy Of Microeconomics, Journal of Business Strategies, 2009, nr 26(2), s. 1-17.
 11. Polska Norma PN-EN ISO 9004:2010. Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, Warszawa 2010.
 12. Prajogo, D.I; Sohal, A.S..TQM and innovation: A literature review and research framework, Technovation, 2001, nr 21, s. 539-558.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu