BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewski Romuald I. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Sektor nauki i przedsiębiorstw : obojętność czy współpraca?
Science and Business Sector : Indifference or Cooperation? How to Awaken SME Cooperation with Science?
Source
Problemy Jakości, 2012, nr 7-8, s. 42-46, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Sektor przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo, Polityka badawczo-rozwojowa, Nauka, Innowacje
Manufacturing sector, Enterprises, R&D policy, Science, Innovations
Note
summ.
Abstract
Najbardziej znaczące kamienie milowe w postępie cywilizacyjnym stanowią szeroko rozumiane innowacje technologiczne i osiągnięcia nauk technicznych. Pozwalają one wytwarzać i doskonalić nowe produkty i usługi. Obecnie kluczowe technologie charakteryzują się wysokimi nakładami na B+R, złożonością rozwiązań, skracaniem czasu do wejścia na rynek i cyklu życia produktu, szybką dyfuzją innowacji, szybkim starzeniem się inwestycji i technologii, a w początkowym okresie dużym ryzykiem finansowym i rynkowym. W światowych statystykach daną gałąź przemysłu uznaje się za dziedzinę wysokiej techniki, jeśli nakłady na prace badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie przekraczają wartość 5 procent, a nawet, jak w przypadku biotechnologii, farmacji czy nanotechnologii, więcej. Specjalizujące się w tych dziedzinach koncerny wydatkują obecnie do 20 procent przychodów uzyskanych z ich zastosowania. Prace badawczo-rozwojowe trwają nawet kilka lat. Te uwarunkowania sprawiają, że pomiędzy różnymi krajami powstaje luka technologiczna. W Polsce w stosunku do najwyżej rozwiniętych gospodarek świata, w tym także do niektórych krajów Unii Europejskiej, ta luka jest znaczna. Zmiana tego stanu powinna być jednym z najważniejszych celów polskiej polityki gospodarczej i naukowo-technicznej. (fragment tekstu)

In this paper low innovative ability of Poland (in macro scale) has been presented and some reasons were highlighted, namely various barriers. The special one is very low level of science - industry cooperation. The aim of this article is discussion of'open innovation' paradigm and presentation of INNOPENA(r) platform invented by Author and supported by this new concept. The main goal of this platform is enhance collaboration between science and industry for fast implementation of innovative concepts and its commercialization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Benchmarking of technological parks in Poland. Report for 2010. PARP, Warszawa 2010.
 2. Bukowski M., Śniegocki A. Kurs na południe czy północ, Rzeczpospolita 20.03.2012 str.B8.
 3. Chesbrough H. Open Innovation: The Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston Mass., 2003.
 4. EIS, Innovation Union Scoreboard, 2010 i 2011.
 5. Etzkowitz H, Leydesdorff L. In the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University - Industry - Govermnment Relations, Cassell, London, 1997.
 6. Firmy muszą postawić na innowacje, Rzeczpospolita 03.11.2011,str B 8-9.
 7. Hausner J. Zielona wyspa samozadowolenia, Rzeczpospolita 27.02.2012.strB6.
 8. Józefiak C., Pobudzanie innowacji w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 roku, PAN, pod red. T. Baczko.
 9. Kurzydlowski K, Przełom za pięć -sześć lat, Rzeczpospolita 09.01.2012, str. B16.
 10. Nauka i Technika 2010 GUS.
 11. Ośrodki innowacyjności w Polsce. Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu. PARP, Warszawa 2011.
 12. Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010, Warszawa.
 13. Skawińska E., Instytucjonalne warunki współpracy między nauką i przemysłem dla wzrostu innowacyjności w Polsce, Marketing i Rynek, grudzień 2010, 56-60.
 14. World Competitive Yearbook 2010, 2011, Institute of Management Development, Lozanna.
 15. Skawińska E., Zalewski R.I. Status and prospects for development of infrastructure for technology transfer in Great Poland, Konferencja "Technology Innovations and Industrial Management", Lublin 2012.
 16. Zalewski R.I., Skawińska E., Impact of qualitative components of economic growth of nations, Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics 9(3), 85-91, 2011. Zalewski R.I. Badanie barier współpracy podmiotów sfery nauki z przedsiębiorstwami w Wielkopolsce, Przegląd Organizacji (w druku)
 17. Zalewski R.I., Talaga Ł. Innovativeness of manufacturing companies in Greater Poland in the period 2004-2006, Towaroznawcze Problemy Jakości 3(28), 16-24 (2011).
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu