BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuszewski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sokolińska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Zakrzewska Karolina
Title
Recognition of Households Consumption Preferences' Profiles
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2007, nr 17, s. 19-40, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Discovering patterns in economic data
Keyword
Gospodarstwa domowe, Modele ekonometryczne, Sytuacja gospodarcza
Households, Econometric models, Economic situation
Note
summ.
Abstract
This article shows the results of the households ' income and expenditures analysis. Special attention was given to the relation between food and alcohol-free beverages in general expenditures and social-demographic characteristics. Three criteria of households ' division were introduced. The households were divided according to the main source of maintenance, according to number of members in the household, according to the economic situation. As a result of these steps we got 18 households subsets. For each subset the linear econometric models were estimated and verified. These models illustrate the Engel's Law. In the next step of analysis the classification rules were generated with use of data mining techniques. Data mining analysis was made for the same subsets as previously econometric models. As an output we got the rules with economic interpretation, allowing for complement of households' characteristics resulting from research based on econometric techniques. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blundell R., Consumer Behaviour: Theory end Empirical Evidence - A Survey, The Economic Journal, v. 98, 389/1988, 16-65.
 2. Browning M., P.A. Chiappori, Efficient Intra-Household Allocations: A General Characterization and Empirical Tests, Econometrica, v. 66, 6/1998,1241-1278.
 3. Cichosz P., Systemy uczące się, WNiT, Warszawa 2000.
 4. Czapiński J., T. Panek [red.], "Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków", Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2004.
 5. Czapiński J., T. Panek [red.], Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polakó", Wizja PRESS&IT, Warszawa 2006.
 6. Deaton A., The Analysis of Household Surveys. A Microeconometric Approach to Development Policy, Johns Hopkins University Press, World Bank 1997.
 7. Deaton A., J. Muellbauer, Economics and Consumer Behavior, Cambridge University Press 1980.
 8. Deaton A., J. Ruiz-Castillo, D. Thomas, The Influence of Household Composition on Household Expenditure Patterns: Theory and Spanish Evidence, The Journal of Political Economy, v. 97, nr 1/1989, 179-200.
 9. Dudek H., Zastosowanie ekonometrycznych modeli udziału wydatków na żywność w statystyce społecznej, Wiadomości statystyczne, v. LI, 12/2006, 40-51.
 10. Hall M., G. Holmes "Benchmarking Attribute Selection Techniques for discrete class data miting" IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 15, 3/2003.
 11. Hand D., H. Mannila, P. Smyth, Eksploracja danych, WNiT, Warszawa 2001.
 12. Kieżel E. [red.], Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 13. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu gretl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Kusińska A. [red.], Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia., PWE, Warszawa 2005.
 15. Panek T., A. Szulc [red.], Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 16. Słaby T., Konsumpcja. Eseje statystyczne., Difin, Warszawa 2006.
 17. Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
 18. Warzecha K., Polskie gospodarstwa domowe w okresie przemian społeczno- gospodarczych. Analiza ekonometryczno-statystyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 19. Witten I.H., E. Frank, Data Mining. Practical Machine Learning Tools & Techniques, Elsevier & Morgan Kaufinann Publishers 2005.
 20. Woś J., J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu