BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szufel Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Witkowski Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Determinants of Economic Development Level - Structure and Its Stability
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2007, nr 17, s. 85-99, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Discovering patterns in economic data
Keyword
Drzewo decyzyjne, Rozwój gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Wzrost gospodarczy, Kapitał ludzki
Decision tree, Economic development, Gross domestic product (GDP), Economic growth, Human capital
Note
summ.
Abstract
The paper presented the results of the analysis of stability of the determinants of economic development level. The results reveal a decreasing role for demographic and agriculture factors in explaining the differences in the level of GDP per capita in various countries. Simultaneously, we could observe an increasing role for human capital as a determinant of economic development in the last years. The farther research will focus on developing a new data mining quality model co-efficient that would be based on the Kappa coefficient, but would be less sensitive to changes in the level of missing data. The above coefficient will allow a more precise distinction of those changes in decision trees that result from changes in economic processes, due to changes resulting from different levels in the availability of data. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barro R. (1991), Economic Growth in a Cross Section of Countries, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2.
  2. Cichosz P. (2000), Systemy uczące się, Warszawa.
  3. Mankiw G., D. Romer; D. N. Weil (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2.
  4. Quinlan J. R. (1993), C4.5: Programs for Machine Learning, San Mateo.
  5. Rapacki R. (2006), Wzrost gospodarczy i zmiany poziomu dochodów w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005 - obraz empiryczny, materiały konferencji "Ścieżki wzrostu gospodarczego w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005: konwergencja czy dywerkancja?".
  6. Romer P. (1994), The Origins of Endogenous Growth, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, No. 1.
  7. Solow R. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1.
  8. Witten I. H., E. Frank (2005), Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, San Francisco.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu