BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bilski Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Polityka stopy procentowej w świetle teorii ekonomicznych : wnioski dla strefy euro
Interest Rate Policy in Light of Economic Theory Conclusions for the Euro Area
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 273, s. 7-18, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Globalne aspekty kryzysu strefy euro
Keyword
Stopa procentowa, Polityka pieniężna, Banki centralne, Strefa euro
Interest rate, Monetary policy, Central banks, Eurozone
Note
summ.
Abstract
Głównym zadaniem polityki monetarnej jest stabilizowanie poziomu cen (bezpośredni cel inflacyjny), a tym samym stwarzanie dogodnych warunków dla pogłębiania konwergencji realnej w strefie euro. Celem artykułu jest zbadanie, czy przyjęcie powyższych założeń odnośnie do jednolitej polityki pieniężnej było racjonalne z punktu widzenia teorii ekonomii, czy był to error fundamentalis? Czy ponadnarodowa polityka pieniężna może być efektywna, czy stopa procentowa jest omnipotentnym instrumentem polityki pieniężnej, czy raczej wartością wynikową która odzwierciedla relacje między różnymi wielkościami ekonomicznymi? (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present the role of the interest rate in the main economic theories. In the paper Author analyses the basic determinants affecting the level of interest rates. The research allows to answer the question whether according to the economic theory the common interest rate policy is appropriate for all the countries of the euro zone. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boughton J., One the Origins of the Fleming-Mundell Model, JMFG Staff Paper, No 1, 2003.
 2. Disyatat Monetary policy implementation: Misconception and their consequences, BIS Working Papers, No 269, 2008.
 3. Duwendag D., Ketterer K., Pohl, Simmert D.B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltex Warszawa 1995.
 4. ECB Monthly Biuletyn May 2004.
 5. Fourcans A., One Currency for Europe: From Theory To Practice; Austryjacy o standardzie złota, red. L. Rockwell, Instytut Ludwiga von Misesa Warszawa 2011.
 6. Friedman M., The Role of Monetary Policy, American Economic Review, marzec 1968, [w:] Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, red. A. Szeworski, PWE 1975.
 7. Hicks J.R., Wartość i kapitał, PWN 1975.
 8. Jasiński L.J., Problem obecności monetaryzmu w polskiej polityce pieniężnej. Bank i kredyt, kwiecień 2005.
 9. Mundell R., A Theory of Optimum Areas, "The American Economic Review", 1961.
 10. Salin P., Lesson from the European Monetary System In The International Monetary System: Choices for the Future, red. Michael B. Connolly. New York: Praeger, 1982.
 11. Turner Ph., Is the long-term interest rate a policy victim, a policy variable or a policy lodestar?, BIS Working Paper, No 367, 2011.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu