BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondratowicz Elżbieta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Stokłosa Krzesław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Sybistowicz Danuta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych
Kinetic Functions of Acceleration in the Evaluation of Foodstuff Stability
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 301, s. 5-21, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Chemia, Kinetyka chemiczna
Commodity science, Chemistry, Chemical kinetics
Note
summ.
Abstract
Procesy akceleracji i odpowiadające im krzywe (szybkość reakcji narasta w czasie) są bardzo rozpowszechnione w przypadku przemian produktów spożywczych. W artykule omówiono możliwości opisu krzywych akceleracji modelami podawanymi w literaturze problematykę stosowania miar w kinetyce (w skrócie) oraz funkcje akceleracji.

Two classes of new functions are proposed, called the acceleration functions, for describing the curves of changes of values of foodstuff quality factor measures characterized by acceleration in time. In the acceleration functions the values of measures change at constant rates. Those constants are very good estimators of the change rate and are helpful in evaluating and comparing the stability of foodstuff. (orignal abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barret P., Kinetyka chemiczna w układach heterogenicznych, PWN, Warszawa 1979.
 2. Gudaszewski T., Szumilak K., Badanie zmian zapachu oleju sojowego podczas autooksydacji, "Tłuszcze jadalne", 2, 2-16 (1984).
 3. Jarczyk A., Zadrożna M., Próba utrwalenia niektórych warzyw metodą liofilizacji i charakterystyka zmian zachodzących podczas ich przechowywania, "Zeszyty Naukowe SGGW-AR w Warszawie", nr 8, 25-35, (1973).
 4. Jasińska M., Zmiany azotowych związków niebiałkowych w solonych śledziach bałtyckich, "Przemysł Spożywczy", XXXVII, 544, (1983).
 5. Kisza J., Panfil-Kuncewicz H., Wpływ lizozymu na rozwój bifidobakterii w mleku krowim, "Technologia żywności", nr 11, s. 51-63
 6. Kondratowicz E., Kinetyka zmian parametrów jakości oleju rzepakowego w czasie jego przechowywania, praca doktorska z zakresu towaroznawstwa spożywczego, obroniona w AE w Krakowie w r. 1987.
 7. Koros W.J., Hopfenberg H.B., Scientific Aspects of Migration of indirect additives from Plastics to Foods, "Food Technology", 33/4/, 56-60, (1979).
 8. Lampart-Szczapa E., Wpływ wibracji na cechy reologiczne zdyspergowanych układów, "Przemysł Spożywczy", XXXVII, 41, (1983).
 9. Lanz M.K., Lund D.B., Experimental procedures for determing destruction kinetics of food components, "Food Technology", 34/2/, 51-55, (1980).
 10. Lewicki P.P., "Badanie wzajemnego odziaływania kwasu L-askorbinowego i antocyjanów w środowisku modelowym, "Technologia Rolno-Spożywcza", nr 8, 39-51, (1973).
 11. Nahra J.E., Direct Sterilisation of Heat-Sensitive Fluids by a Free-falling-Film Sterilizer, "Food Technology", 34/9/, 49-55, (1980).
 12. Paardekooper E.J.C. i wsp.., Nouvelle information sur le pouvoir de liaison de l'eau de la graisse dans les sucisses échaudées, "Alimentation", nr 69, 59-60, (1979).
 13. Sharna S.C. Gums and Hydrocolloids in Oli-Water Emulsions, "Food Technology", XXXVII, 60-61, (1983).
 14. Sałek A., Mikrokalorymetria jako metoda badawcza, "Przemysł Spożywczy", XXXVII, 60-61, (1983).
 15. Sierkowski K., Postęp w wykorzystaniu grzejnictwa mikrofalowego w technologii żywności, "Przemysł Spożywczy", XXXIX, 289, (1985).
 16. Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E., Kinetyka kwalitonomiczna, AE, Kraków 1985.
 17. Witekowa S., Kinetyka chemiczna, PWN, warszawa 1962.
 18. Witkowska D., Sobieszczański J., Wpływ warunków hodowli grzybów na aktywność celulolityczną, "Technologia Żywności", nr 136, 112-123, (1981).
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu