BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondratowicz Elżbieta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Stokłosa Krzesław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Kinetyczna ważkość cechy jakości i okres gwarancji
Kinetic Importance of a Factor and the Warranty Period
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 301, s. 21-28, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Kinetyka chemiczna, Cechy produktu
Commodity science, Chemical kinetics, Product features
Note
summ.
Abstract
Kinetyczna ważkość cech wiąże się ściśle z wyznaczaniem okresu gwarancji w warunkach normalnego użytkowania oraz w metodach przyspieszonych. Ważkość cech jest bardzo złożonym problemem teoretycznym i praktycznym. Liczni autorzy zaproponowali w tym przedmiocie rozmaite rozwiązania, te jednak nie są w pełni zadowalające. Powodem jest przede wszystkim to, że ważkość poszczególnych cech zależy w dużym stopniu od subiektywnej oceny użytkownika, od sposobu wykorzystania wartości użytkowej towaru, od kosztów wytworzenia, które nie zawsze idą w parze z wartością użytkową. (...) W zupełnie nowym i to w znacznie korzystniejszym świetle przedstawia się ważkość cech, jeśli spojrzeć na problem kinetycznie. Okazuje się, że ważkość poszczególnych cech, ale cech użytkowych, można wyznaczyć z dużą dokładnością na drodze kinetycznej. (fragm. tekstu)

Quality factors of goods, of the first and the second kinetic rank, are discussed. With regard to kinetics, the most important factor is the one, the critical measure value of which, causing rejection of a product as being of no use, is achieved in a shortest time in comparison with all the other factors. The factor of the greatest kinetic importance is used for determining the warranty period. A universla formula for computing kinetic importance of a quality factor in a unitarized scale is given as well as a general formula for computing the value of waranty period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Iwińska I. i współ. Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa, (1974).
  2. Kondratowicz E., Ocena szybkości zmian fizykochemicznych cech jakości za pomocą czasu określonego stopnia przemiany na przykładzie szybkości wzrostu liczby kwasowej w tłuszczach jadalnych, "Zesz. Nauk"., AE, Kraków, 186, 27-41, (1984).
  3. Kondratowicz E., Kinetyczna ocena wag cech jakości i okresów gwarancji produktów spożywczych, Materiały XVI Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, 175, Wrocław, (1985).
  4. Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E., Kinetyka kwalitonomiczna. Kinetyka zmian miar cech jakosci towarów, AE, Kraków, (1984).
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu