BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowski Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Truba Milena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Ciepiela Grażyna Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Jankowska Jolanta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zarządzanie terenami zielonymi w Dolinie Bugu jako czynnik sprzyjający rozwojowi agroturystyki
Management of Green Areas in the Valley of the Bug as a Factor in the Development of Rural Tourism
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 13-20, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Agroturystyka, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Czynniki rozwoju turystyki, Atrakcyjność turystyczna
Agrotourism, Arable farm management, Tourism development factor, Touristic attractiveness
Note
streszcz., summ.
Country
Dolina Bugu
Abstract
Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej, która przez ostatnie lata dynamicznie się rozwija. Odnotowuje się coraz większe zapotrzebowanie na usługi udostępniające taki wypoczynek, jak: jazda konna, kajakarstwo, jazda na rowerze, kuligi, zbieranie ziół, owoców, grzybów, spacery i wiele innych. Agroturystyka jest szansą z jednej strony dla ludności miejskiej na atrakcyjny i relatywnie tani wypoczynek, a z drugiej strony jest doskonałym sposobem zapobiegającym likwidowaniu wielu gospodarstw rolnych. W poniższym artykule przedstawiono możliwości, jakie daje pobyt w gospodarstwach agroturystycznych w Dolinie Bugu oraz sposób zarządzania nimi. (abstrakt oryginalny)

Agrotourism is a form of rural tourism, which in recent years has been growing. There has also been an increasing demand for services that provide such forms of relaxation as horse riding, canoeing, cycling, sleigh rides, picking herbs, fruit, fungi, walking and other activities. On the one hand agrotourism is a chance for the urban population to spend an attractive and relatively cheap holiday, on the other hand it is a great way to prevent the liquidation of many farms. The following article presents opportunities offered by staying in farm houses in the Valley of the Bug and the way of managing them. (original abstract)
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wyd. PWN, Warszawa 1997.
  2. Balińska A., Sikorska-Wolak I., Agroturystyka w Dolinie Bugu i jej uwarunkowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2001.
  3. Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, Wyd. OPO, Bydgoszcz 2001.
  4. Jankowska J., Radzka E., Koc G., Rak J., Walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystki w gminie Sarnaki. Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, Bergier, B. Sawicki, (red.), Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005.
  5. Majewski J., Agroturystyka to też biznes, Wyd. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000.
  6. Strzembicki L., Kmita E., Agroturystyka - formą przedsiębiorczości ludności rolniczej w Polsce. Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej, Biuletyn regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego nr 309, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków 1994.
  7. Sudnik M., Agroturystyka na terenach nadbużańskich, "Wieś Mazowiecka", nr 4/2002.
  8. Woch E., Gołub G., Cele i uwarunkowania prowadzenia działalności agroturystycznej na przykładzie Doliny Środkowego Bugu. Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, Bergier J., Sawicki B. (red.), Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu