BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowski Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Truba Milena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Jankowska Jolanta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Sosnowski Jacek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Organizacja rynku usług agroturystycznych w powiecie łosickim w aspekcie wzrostu dochodowości rolników
Organization of the Agrotourism Services Market in the Losice Region and Growth in Terms of Profitability for Farmers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 21-29, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Agroturystyka, Usługi turystyczne, Turystyczne atrakcje, Dochody rolnicze
Agrotourism, Tourism services, Tourist attraction, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Agroturystyka to nowy, szczególny rodzaj turystyki wiejskiej, znanej w Polsce od lat jako wczasy pod gruszą. Jest formą wypoczynku u rolnika, w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, gdzie możemy mieszkać, jadać wspólne posiłki z gospodarzami, uczestniczyć w niektórych pracach polowych, obserwować hodowlę zwierząt i produkcję roślinną. Mamy zapewnioną domową atmosferę i możemy liczyć na zdrową, świeżą żywność. Mieszkanie na wsi to przestrzeń, swoboda, świeże powietrze, zieleń. Można czynnie uprawiać sporty letnie, zimowe, zbierać runo leśne, łowić ryby, fotografować zwierzęta. Agroturystyka jest antidotum na uciążliwości egzystencji współczesnego mieszkańca miast. Jest jedną z form turystyki alternatywnej przeciwko masowym i silnie skomercjalizowanym sposobom wypoczynku. Jednocześnie jest też dodatkowym źródłem dochodu dla rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. W artykule przedstawiono ocenę działalności gospodarstw agroturystycznych na terenie powiatu łosickiego. (abstrakt oryginalny)

Agrotourism is a new, special type of rural tourism, known in Poland for many years as a holiday under the pear tree. It is a form of recreation in the farmer-functioning farm, where we live, eat meals together with our hosts and participate in some of the field work, observe animal husbandry and crop production. We are provided with a homely atmosphere and can count on healthy, fresh food. Living in the countryside means space, freedom, fresh air and green areas. You can actively participate in summer and winter sports, gather fruit in the forest, go fishing, or hunting. Agrotourism is an antidote to the burden of existence of the modern urban citizen. It is a form of alternative tourism opposed to the massive and heavily commercialized ways to relax. At the same time there is also an additional source of income for farmers - farmhouses. This paper presents the evaluation of the activities of tourist farms in the Losice Region. (original abstract)
Bibliography
Show
  1. Ciepiela G., Sosnowski J.,Rynek usług agroturystycznych w powiecie puławskim, "Zesz. Nauk. WSA w Łomży", nr 46/2010.
  2. Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, Wyd. Bydgoszcz, Bydgoszcz 2001.
  3. Jankowska J., Ciepiela G., Sosnowski J., Jankowski K., Wpływ środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój gospodarstw agroturystycznych, [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przyrodniczych, Rut J., Nizioł A. (red.), Rzeszów 2009.
  4. Młynarczyk K., Agroturystyka, Olsztyn 2002.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu