BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fischer-Byrska Grażyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Byrski Bogusław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Chemia procesów prania i czyszczenia
The Chemistry of Washing and Cleaning Processes
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 301, s. 29-37, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Chemia, Substancje powierzchniowo czynne, Środki chemii gospodarczej
Commodity science, Chemistry, Surfactants, Household chemistry products
Note
summ.
Abstract
Efekt detergencyjny jest sumą efektów cząstkowych. Ogólnie można je podzielić na efekty fizyczne i chemiczne. Do efektów fizycznych biorących udział w procesie prania i czyszczenia należą towarzyszące temu procesowi zjawiska mechaniczne i cieplne. Natomiast do efektów chemicznych zalicza się oddziaływanie wywołane przez najważniejsze składniki detergentów. Można wyróżnić trzy zasadnicze grupy chemiczne składników detergentów. Pierwszą stanowią substancje, które oddziaływują na granicy faz, a więc takie jak surfaktanty, inhibitory zapobiegające powtórnemu osadzeniu się zanieczyszczeń na tkaninach, wybielacze fluorescencyjne i regulatory piany. Do drugiej grupy należą substancje biorące udział w reakcjach wybielających i enzymatycznych. Trzecią grupę stanowią substancje działające w roztworze piorącym takie, jak nierozpuszczalne w wodzie wymieniacze jonowe i stabilizatory nadboranów. (fragm. tekstu)

The latest views of the chemistry of washing and cleaning processes are presented. Indyvidual components of washing products are discussed with regard to their part in the washing process. The most important physical and chemical parameters are presented and discussed, the ones which determine the washing properties of the first and the second rank as well as the sequestering action. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berth P., "Henkel Referate" 18, 1982, 5.
 2. Berth P., Schwuger M.J., "Henkel Referate" 16, 1980, 109.
 3. Blocking H., Holtman W., Otten M., "Seifen-Öle-Fette-Wachse", 105, 1979, 33, 82.
 4. Fscher-Byrska G., Byrski B., "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków w druku.
 5. Hoffman H., Ulbricht W., "Tenside Surfactants Detergents" 24, 1987, 1, 23.
 6. Mittal K.L., Mukerjee P., "The Wild World of Micelles" in "Micellization, Solubilization and Microemulsions" Ed. Mittal K.L., and Fendler E.J., Plenum Press, New York and London 1977,1-21.
 7. Mazur N.A., Carvey M.C., Benedek G.B.,"Micellization and Microemulsions in Aqueous Systems" in "Solution Behaviour of Surfactants, Theoretical and Applied Aspects", Ed. Mittal K.L., and Fendler E.J., Plenum Press, New York and London 1982, 595.
 8. Nusslein H., Schumann K., Schwuger M.J., "Berichte der Bungsengesellschaft für Physikalische Chemie", 83, 1979, 1229.
 9. Rubbingh D.N., "Solution Chemistry of Surfactants" Ed. Mittal K.L., Vol I, 337, New York, Plenum Press, 1979.
 10. Schwuger M.J., "Henkel Referate" 18, 1982, 46.
 11. Schwuger M.J., Piorr R., "Tenside Surfactants Detergents" 24, 1987, 2, 70.
 12. Schwuger M.J., Smolka H., "Tenside Detergents" 16, 1979, 233.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu