BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niestrój Roman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Kapera Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kuziak Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Postrzeganie marketingu w Polsce
The Perceptions of Marketing in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 27-43, tab., bibliogr. 1 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Marketing, Społeczna rola marketingu, Badania ankietowe
Marketing, Social role of marketing, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wybrane wyniki projektu badawczego zrealizowanego przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którego celem było rozpoznanie postrzegania marketingu przez polskie społeczeństwo oraz przedstawicieli przedsiębiorstw. Ocena wizerunku marketingu dokonana została przede wszystkim na podstawie 10 stwierdzeń odzwierciedlających zarówno najpopularniejsze obiegowe, jak i naukowe poglądy na temat marketingu. Otrzymane wyniki potwierdziły dość znaczne zróżnicowanie wizerunku marketingu w badanej populacji. Posłużyły jednocześnie do wyodrębnienia segmentów w każdej z badanych grup. Zaprezentowane wnioski oparte zostały na wynikach dwóch ogólnopolskich badań zrealizowanych w 2008 r. na (1) próbie 1128 przedsiębiorstw działających na polskim rynku oraz (2) reprezentatywnej próbie 1021 Polaków w wieku 18-75 lat. (abstrakt autora)

The paper presents the selected results of research conducted by the Marketing Department of the Cracow University of Economics, which set out to understand the attitudes of both Polish companies and society towards marketing. The research on the perception of marketing was carried out mainly on the basis of 10 different statements representing both the most common and scientific views on marketing. This research confirms that the image of marketing is both complex and diversified within the surveyed population. The results constitute the basis for identifying distinct segments in each of the investigated groups. The conclusions are based on the results of two national surveys conducted in Poland in 2008 on (1) a sample of 1,128 companies operating on the Polish market and (2) a representative sample of 1,021 Poles aged 18 to 75. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Wizerunek marketingu w Polsce [2009], red. R. Niestrój, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu