BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byrski Bogusław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Najnowsze kierunki w rozwoju przemysłu środków piorących
The Latest Trends of Washing Products Industry Development
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 301, s. 39-46, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Chemia, Substancje powierzchniowo czynne, Biodegradacja
Commodity science, Chemistry, Surfactants, Biodegradation
Note
summ.
Abstract
Podstawowymi problemami w przemyśle detergentów są obecnie: możliwości surowcowe, chrna śrdowiska i oszczędność energii. Bierze się jednakże pod uwagę także inne czynniki jak rozwój przemysłu tekstylnego czy modyfkację procesu prania i pralek. Przede wszystkim chodzi o to, aby otrzymywać nowe detergenty, które są lepiej przyswajalne przez środowisko naturalne i które mogą być stosowane do rania w niższych temperaturach przy utrzymaniu wysokich własnści prania i czyszczenia. (fragm. tekstu)

The main expected trends of washing products industry development are presented. Technical, ecological and economic factors matter most in the respect. Raw material potential in detergent industry is discussed with regard to substitution of components. The problems of biodegradation of surfactants and the part of phosphates in the eutrophication of natural waters are presented. Possibilities of energy savings in the process of washing in lower temperature are estimated. The most important problem in washing products industry concerns the adaptation of detergents to washing in lower temperature without reducing their washing and cleaning power while taking into consideration the requirements of environmental protection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Berth P., "J. Amer. Oil Chemist's Soc"., 55, 1978, 52.
  2. Berth P., "Henkel Referate" 18, 1982, 5.
  3. Byrski B., Fischer-Byrska G., Materiały Konferencji "Jakość, jej uwarunkowania i cena", Poznań 1987, B/29, 85.
  4. Fischer W.K., "Tenside Detergents" 8, 1971, 177.
  5. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Method for the determination of the biodegrability of surfactants used in synthetic detergents. Paris 1980, 8-14.
  6. "Phosphor - Wege und Verbleib in der Bundesrepublik Deutschland" Verlag Chemie, Weinheim, 1978.
  7. Schwuger M.J., Piorr R., "Tenside Surfactants Detergents" 24, 1987, 2, 70.
  8. Swicher R.D., "Surfactant Biodegradation", M. Dekker Inc., New York 1970.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu