BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapera Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym
The Application of Modern IT Systems in Marketing Management - the Case of Companies Operating in the Domestic and International Markets
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 69-81, tab., bibliogr. 8 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Technologia informacyjna, Zarządzanie marketingowe, Informacja marketingowa, System informacji marketingowej, Rynki międzynarodowe
Information Technology (IT), Marketing management, Marketing information, Marketing Information System, International market
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ogólna ocena systemów informacji marketingowej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku międzynarodowym na tle firm prowadzących swoją działalność głównie na rynku krajowym. Opisano ewolucję systemów informacji marketingowej przedsiębiorstw oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych odnoszące się do poziomu i zakresu zastosowania technologii informacyjnych do wspierania zadań marketingu. Publikacja oparta została na wynikach ogólnopolskiego badania przeprowadzonego z wykorzystaniem ankiety w postaci elektronicznej w 2008 r. przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na losowo dobranej próbie 1128 przedsiębiorstw posiadających dostęp do sieci Internet. (abstrakt autora)

The paper presents a general overview of marketing information systems applied by international companies as compared with businesses which mainly operate on their home markets. I describe the evolution of marketing information systems and present the results of empirical studies on the extent to which information technologies are applied to support marketing activities. The publication is based on the results of a Polish national survey with the use of electronic questionnaires, conducted by the Marketing Department of Cracow University of Economics from 4 July to 5 September 2008 on a random sample of 1,128 companies with Internet access. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie [2002], red. J. Mazur, Difin, Warszawa.
  2. Flakiewicz W. [2002], Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  3. Kisielnicki J., Sroka H. [2005], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa.
  4. Kotler Ph. [1999], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa.
  5. Li E.Y. [1995], Marketing Information Systems in the Top U.S. Companies: A Longitudinal Analysis, "Information & Management", vol. 28(1) Amsterdam.
  6. Penc J. [2001], Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  7. Radosiński E. [2001], Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN, Warszawa-Wrocław.
  8. Shim J.K., Siegel J.G., Chi R. [1999], Technologia Informacyjna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu