BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniakiewicz Teresa (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Miłkowska Alicja (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych
Microbiological Evaluation of the Degree of Infection of the Selected Ready - to - Cook Foods
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 301, s. 47-56, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Mikrobiologia, Mięso, Badanie jakości mięsa
Commodity science, Microbiology, Meat, Meat quality tests
Note
summ.
Abstract
Mięsne wyroby garmażeryjne są produktami krótkotrwałymi. Ich różnorodny skład i duża ilość operacji w procesie produkcyjnym sprzyjają namnożeniu mikroflory obecnej w surowcach, jak też wtórnym zakażeniom. Od wyjściowego zakażenia surowców i prawidłowości procesu technologicznego zależy jakość końcowego produktu. Przy brakach na rynku mięsnym oraz przy systemie reglamentacji mięsa i wyrobów mięsnych, mięsne wyroby garmażeryjne stanowią uzupełnienie zapotrzebowania na białko mięsne. Celem badań była ocena mikrobiologiczna wybranych wyrobów garmażeryjnych. (fragm. tekstu)

Black pudding, liver sausage, roast meat, pie and minced meat produced in workshops in Cracow were tested. Total microorganisms were determined as well as coli, entercoccus and anaerobes titres and the presence of rod-bacteria of Salmonella genus. Unsatisfactory results, considering the degree of infection, were obtained in the case of 50 per cent of black pudding samples, 52,6 per cent of liver sausage samples, 37,5 per cent of roast meat samples, 16,6 per cent of pie samples and all the samples of minced meat. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska H., Mikrobilogia żywności, PZWL, Warszawa 1983.
 2. Kołożyn D., Krajewska H., Prześlakiewicz H., Wasilewski S., Stan mikrobiologiczny mięsa odkostnionego mechanicznie "Med. Wet." 1981, 5, 181.
 3. Meuszyński S., Terech J., Salmonella w mięsie mielonym "Med. Wet." 1980, 5, 301.
 4. PN-64/A-04023 Wykrywanie drobnoustrojów z rodziny Entero-bakteriaceae.
 5. PN-75/A-04024 Produkty żywnościowe. Wykrywanie i ilościowe oznaczanie gronkowców chorobotwórczych (koagulazo-dodatnich).
 6. PN-85/A-82051 Artykuły garmażeryjne. Półfabrykaty i wyroby gotowe. Badania mikrobiologiczne.
 7. PN-83/A-82054 Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne.
 8. BN-85/8150-01 Wyroby garmażeryjne. Pobieranie próbek.
 9. BN-83/8151-01 Wyroby garmażeryjne mączno-kaszano-warzywne z dodatkiem surowców mięsnych.
 10. BN-78/8151-04 Wyroby garmażeryjne drobiowe.
 11. BN-80/8151-05 Wyroby garmażeryjne. Pasztety, klopsy, pieczenie z mięs mielonych.
 12. BN-85/8151--34 Wyroby garmażeryjne mięsne zapiekane bezosłonkowe.
 13. BN-83/8151-53 Wyroby garmażeryjne z dodatkiem mięsa drobiowego.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu