BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grela-Jaśkowska Janina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa), Duda Ignacy (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Title
Rozwój mikroflory na materiałach podpodeszwowych w trakcie użytkowania
Growth of Microflora on Sub-Sole Materials During Use
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 301, s. 57-66, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Mikrobiologia, Obuwie
Commodity science, Industrial commodities, Microbiology, Shoes
Note
summ.
Abstract
W instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie przeprowadzono kompleksowe badania trzech rodzajów zastępczych materiałów podpodeszwowych eksperymentalnie zastosowanych w obuwiu. Pełnej oceny tych materiałów dokonano poprzez badania ankietowe użytkowników próbnego obuwia, laboratoryjne badania właściwości mechanicznych i organoleptycznych oraz badania mikrobiologiczne. Badania mikrobiologiczne, które są przedmiotem niniejszego opracowania zmierzały do określenia ewentualnych różnic w stopniu zakażenia drobnoustrojami trzech rodzajów materiałów podpodeszwowych w obuwiu eksperymentalnym.

Microbiological studies on three types of sub-sole materials afforded possibilities for determining the degree of infection of footwear with microorganisms during experimental use. The studies included the currently used materials as well as reclaimed leather and a new unwoven fabroc - Bontex 47. total bacteria and fungi were determined and the isolated microorganisms were identified. It was found out that:
- While using the footwear, the total number of microorganisms significantly increased. The gain in the number of microorganisms was statistically significantly smaller on sub-soles made unwoven fabric than on those made of the other materials.
- The microclimate in the experimental footwear in the case of unwoven fabric, Bontex and reclaimed leather was equally unfavourable, which was proved by the presence of Cryptococcaceae and pathogenic microorganisms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Alkiewicz J., Mikrobiologia lekarska, PZWL, Warszawa 1966.
  2. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Baltimore, The Wiliams and Wilkins Co., 1975.
  3. Lodder J., The Yeasts. A taxonomic study. North-Holland Publishing Co., Amsterdam, London 1970.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu