BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szostak-Kotowa Jadwiga (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), Kot Stanisław Maciej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej
The Method of Evaluating Changes in the Quality of Paper as the Effect of Cellulolytic Microflora
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 301, s. 73-82, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Mikrobiologia, Papiernictwo
Commodity science, Industrial commodities, Microbiology, Papermaking
Note
summ.
Abstract
A method of evaluating the degree of biodegradation of paper is proposed. It consists in quantitative determination of paper area overgrown with fungus. The method was checked on Whatman 1 filter paper, using pure cultures of cellulolytic fungi: Trichoderma viride and Stachybotrys atra. The dynamics of the biodegradation process was described using a logistic function. The parameters of that function were helpful when determining the susceptibility of paper to microbial degradation (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bryniarska Z., Kot S.M., Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego, "Przegląd Statystyczny" (w druku).
  2. Kowalik R., Sadurska I., Badania nad ochroną archiwaliów przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów, "Archeion" 1982, 73, 157.
  3. Kowalik R., Microbiodeterioration of library materials, Part 2. Microbiodecomposition of basic organic library materials, Chapter 4, "Restaurator" 1980, 4, 135.
  4. Kowalik R., Microbiodeterioration of library materials, Part 2. Microbiodecomposition of auxiliary materials, Chapter 5-9, "Restaurator" 1984, 6, 61.
  5. Niuksza J.P., Wozdiejstwije gribow na bumagu, "Mikołogija i Fitopatołogija" 1969, 3, 5, 463.
  6. Zyska B., Mikrobiologiczna korozja materiałów, WN-T, Warszawa 1977.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu