BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślusarczyk Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Bezpieczeństwo energetyczne państw
The Energy Security of Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 111-118, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo energetyczne, Polityka energetyczna, Surowce energetyczne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Energy security, Energy policy, Energy raw materials, International economic relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bezpieczeństwo energetyczne państw, tj. dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarek narodowych, dla ich dalszego rozwoju, jest obecnie zasadniczym problemem regionalnym (Unia Europejska), jak i globalnym. Dostawy tych surowców do UE i Polski z Rosji poprzez Białoruś i Ukrainę mają zasadnicze znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Stąd też waga i znaczenie unijnych i polskich stosunków z Rosją, Białorusią i Ukrainą. (abstrakt oryginalny)

The energy security of countries, concerning such resources as oil and natural gas, is needed for the proper functioning of national economies, a well as for their further development, and is now a key regional (European Union) and global concern. Deliveries of raw materials to the EU and Poland from Russia through Belarus and Ukraine are essential for our energy security. Hence the importance and relevance for the EU and Polish relations with Russia, Belarus and Ukraine. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Begińska K., Ismagiłowa D., Łukaszewska D. H., Rola Rosji w zaspokojeniu potrzeb energetycznych Polski, [w:] "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny WSEI", nr 19 z 2009.
  2. Bożyk P., Determinanty pozycji Rosji w Europie i świecie w okresie długim, [w:] "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny WSEI", nr 15 z 2008 r.
  3. Frączek P., Wybrane uwarunkowania zwiększenia znaczenia gazu ziemnego w krajowym sektorze energii, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne w sektorze naftowym i gazowniczym, M. Kaliski (red.), Warszawa 2007.
  4. Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej, Wyd. UKJE, Warszawa 2008.
  5. Piotrowski P., Prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną, [w:] "Ekonomiczno- Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny WSEI", nr 12 z 2007.
  6. Ślusarczyk Z., Szyjko C.T., Energetyczno-klimatyczna współpraca świata, Poznań 2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu