BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bousrih Lobna (Poznań University of Economics, Poland, doctoral)
Title
Finance and Long-Run Growth : the Role of Formal and Informal Institutions
Finanse a długookresowy wzrost gospodarczy - rola instytucji formalnych i nieformalnych
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 9, s. 1-13, tabl., bibliogr. 35 poz.;
The National Economy
Keyword
Uogólniona metoda momentów, Rozwój finansowy, Instytucje finansowe, Kapitał społeczny, Wzrost gospodarczy
Generalized method of moments (GMM), Fnancial development, Financial institutions, Social capital, Economic growth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przeprowadzenie empirycznej analizy wpływu kapitału społecznego i jakości otoczenia instytucji formalnych na rozwój finansowy i wzrost gospodarczy, na podstawie próby krajów rozwijających się i rozwiniętych, w latach 1980-2009, przy wykorzystaniu metody uogólnionych momentów. W artykule podjęto próbę przetestowania hipotezy o istnieniu efektu synergii pomiędzy rozwojem sektora finansowego oraz: po pierwsze z instytucjami formalnymi opisywanymi za pomocą indeksu jakości otoczenia instytucjonalnego; po drugie instytucjami formalnymi wyrażanymi za pomocą poziomu kapitału społecznego. Innymi słowy, podjęto próbę oceny czy jakość instytucji formalnych, a także poziom zaufania i kooperacji między członkami społeczeństwa są konieczne do promowania sektora finansowego a w konsekwencji wzrostu gospodarczego w długim okresie. Zasadniczymi wynikami wynikającymi z przeprowadzonych analiz modelowych są: (i) rozwój instytucji formalnych wywiera pozytywny wpływ na efektywność gospodarczą w długim okresie, poprzez rozwój rynków finansowych; (ii) wpływ rozwoju sektora finansowego na wzrost gospodarczy zależy również od stanu instytucji nieformalnych oraz od podwyższonego poziomu zaufania wśród członków społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to empirically analyze the effect of the quality of the formal institutional environment and social capital on financial development and long-run economic growth for a sample of developed and developing countries using the Generalized Method of Moments (GMM) for the period spanning from 1980 to 2009. The author sets out to find out if there is a synergetic effect between financial sector development and: first, formal institutional aspects measured by the institutional environment quality index, second, informal institutional aspects measured by the level of social capital in society. The article examines if the qualities of formal institutions as well as the level of confidence and cooperation between individuals are important to promoting financial sector and consequently long-run economic growth. The main results of the model are that (i) the development of formal institutions with a higher level of general institutional quality has a positive impact on long-run economic performance through the development of financial markets; (ii) the effect of financial sector development on long-run economic growth also depends on the state of informal institutions with a higher level of trust between individuals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J., Thaicharoen YunYong [2002], Institutional Causes, Macroeconomic Symptoms, Volatility, Crises and Growth, NBER WP 9124.
 2. Arellano M., Bond S., [1991], Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, "Review of Economic Studies", 58, 277-297.
 3. Arellano M., [2003], Panel Data Econometrics, Oxford University Press, p. 231.
 4. Barth J.R., Nolle D.E., Phumiwasana T., Yago G., [2002], A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance, "Economic and Policy Analysis Working Paper" 2.
 5. Bencivenga V.R., Smith B.D., [1991], Financial Intermediation and Endogenous Growth, "Review of Economic Studies", 58, 195-209.
 6. Berthelemy J.C., Varoudakis A., [1995], Thresholds in Financial Development and Economic Growth, "Manchester School of Economic and Social Studies", 63, 70-84.
 7. Blundell R., Bond S., [1998], Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, "Journal of Econometrics", 87, 115-143.
 8. Blundell R., Bond S., [2000], GMM Estimation with Persistent Panel Data: An Application to Production Functions, "Econometric Review", 87, 115-143.
 9. Boulila G., Trabelsi M., [2004], The Causality Issues in the Finance and Growth Nexus: Empirical Evidence from Middle East and North African Countries, "Review of Middle East Economics and Finance", 2, No. 2.
 10. Calderón C., Chong A., Galindo A., [2001], Structure and Development of Financial Institutions and Links with Trust: Cross-Country Evidence, "Inter-American Development Bank. Research Department Working Papers" No. 444.
 11. Caprio G., Klingebiel D., [1996], Bank Insolvencies. Cross-Country Experience, "Policy Research WP" 1620, World Bank.
 12. Dasgupta P., [2005], Economics of Social Capital, "The Economic Record", 81[255], 2-21.
 13. De Gregorio J., Guidotti P.E., [1995], Financial Development and Economic Growth, "World Development, Elsevier", 23(3), 433-448.
 14. Durlauf S.N., [2002], Symposium on Social Capital: Introduction, "Economic Journal", 112.
 15. Fukuyama F., [1995], Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York, United Free Press.
 16. Greenwood J., Jovanovic B., [1990], Financial Development, Growth, and the Distribution of Income, "Journal of Political Economy", 98(5), 1076-1107.
 17. Goldsmith R.W., [1969], Financial Structure and Development, New Haven: Yale University Press.
 18. Guiso L., Sapienza P., Zingales L., [2000], The Role of Social Capital in Financial Development, NBER Working Papers No. 753.
 19. Gurley J.G., Shaw E.S., [1955], Financial Aspects of Economic Development, "The American Economic Review", 45, 515-538.
 20. Hong H., Kubik J.D., Stein J.C., [2001], Social Interaction and Stock Market Participation, NBER Working Papers No. 8358.
 21. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., [2003], Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002, World Bank.
 22. Knack S., Keefer P., [1997], Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross- Country Investigation, "Quarterly Journal of Economics", 1252-1287.
 23. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W., [1997], Trust in Large Organizations, "American Economic Review", 87, 333-338.
 24. La Porta R., Lopez-De-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W., [1998], Law and Finance, "Journal of Political Economy", 106, 1113-1155.
 25. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W., [1999], The Quality of Government, "Journal of Law, Economics and Organization", 15(1), 222-79.
 26. Mankiw N.G., Romer D., Weil D., [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics", 107(2), 407-437.
 27. McKinnon R.I., [1973], Money and Capital in Economic Development, Washington D.C.: The Brookings Institution.
 28. Patrick H.T., [1966], Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries, "Economic Development and Cultural Change", 14(2).
 29. Putnam R., [1993], Making Democracy Work, Princeton University Press.
 30. Putnam R., [1995], Tuning in, Tuning out: The Strange Disappearance of Social Capital in America, "Political Science and Politics", 28(4), 664-683.
 31. Saint-Paul G., [1992], Technological Choice, Financial Markets and Economic Development, "European Economic Review", 36(4), 763-81.
 32. Shaw E.S., [1973], Financial Deepening in Economic Development, New York: Oxford University Press.
 33. Temple J., Johnson P.A. , [1998], Social Capability and Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics", 113(3), 965-990.
 34. Sheng A., [1995], Bank Restructuring, Washington D.C., World Bank.
 35. Schumpeter J., [1912], The Theory of Economic Development, Leipzig: Dunker & Humblot, translated by R Opie. Cambridge, MA: Harvard U. Press, 1934.
 36. Zak and Knack [2001], Trust and Growth, "The Economic Journal", 111, 295-321.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu